กู้คืนไฟล์ที่สูญหายหรือถูกลบ

หากคุณไม่สามารถค้นหาไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หรือคุณแก้ไขหรือลบไฟล์โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถคืนค่าไฟล์จากการสำรองข้อมูล (หากคุณใช้การสำรองข้อมูลของ Windows) หรือลองคืนค่าไฟล์จาก รุ่นก่อนหน้า รุ่นก่อนหน้าหมายถึงสำเนาของไฟล์และโฟลเดอร์ที่ Windows บันทึกโดยอัตโนมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของจุดคืนค่า รุ่นก่อนหน้าบางครั้งหมายถึง Shadow copy
 
การคืนค่าไฟล์จากข้อมูลสำรอง
การคืนค่าไฟล์จากรุ่นก่อนหน้า
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17119 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม