นโยบายการสนับสนุนวงจรการใช้งาน Service Pack


กลับไปยังโฮมเพจวงจรการใช้งาน
 

เนื่องด้วย Microsoft พยายามจะปรับปรุงซอฟต์แวร์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงมีการสร้างและวางจำหน่ายไฟล์อัปเดตและการแก้ไขต่างๆ ให้ใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้พบ ไฟล์แก้ไขดังกล่าวจำนวนมากจะถูกรวบรวมไว้ในแพคเกจเดียวเป็นประจำ (เรียกว่า Service Pack) ซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถทำการติดตั้งได้ ทั้งระยะการสนับสนุนหลักตามปกติและการสนับสนุนที่ยืดเวลาล้วนจำเป็นต้องมี Service Pack ที่สนับสนุนของผลิตภัณฑ์ติดตั้งไว้ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบต่อไป (รวมถึงความปลอดภัยและการอัปเดต DST)


นโยบายการสนับสนุน Service Pack
  • เมื่อวางจำหน่าย Service Pack รุ่นใหม่ Microsoft จะให้การสนับสนุน Service Pack รุ่นก่อนหน้าเป็นเวลา 12 หรือ 24 เดือน ขึ้นอยู่กับตระกูลผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น Windows, Office, Servers หรือเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา)
  • เมื่อการสนับสนุนสำหรับ Service Pack สิ้นสุด Microsoft จะไม่ให้การอัปเดตความปลอดภัย การอัปเดต DST updates หรือการอัปเดตใหม่อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสำหรับ Service Pack ดังกล่าวอีกต่อไป การสนับสนุนที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์จะยังคงมีผลใช้งานได้อยู่ต่อไป ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง
  • เมื่อการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์สิ้นสุดลง การสนับสนุนสำหรับ Service Pack ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเช่นกัน นโยบายวงจรใช้งานการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์จะบังคับใช้แทนนโยบายการสนับสนุน Service Pack
  • เส้นเวลาการสนับสนุนสำหรับ Service Pack จะยังคงเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องภายในตระกูลผลิตภัณฑ์ 
  • Microsoft จะเผยแพร่เส้นเวลาการสนับสนุนเฉพาะสำหรับ Service Pack ก่อนหน้าเมื่อมีการวางจำหน่าย Service Pack รุ่นใหม่ 
ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำให้ใช้ Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุนเต็มรูปแบบ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดและปลอดภัยมากที่สุด

สำหรับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยมี Service Pack รุ่นที่ยังมีการสนับสนุนเต็มรูปแบบเหลืออยู่ Microsoft จะเสนอการสนับสนุนที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ ดังนี้: 

การสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์จะได้รับการจัดสรรผ่านข้อเสนอของฝ่ายสนับสนุนและบริการลูกค้าของ Microsoft และฝ่ายสนับสนุนที่ได้รับการจัดการจาก Microsoft (เช่น Premier Support) 
หากกรณีการสนับสนุนดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางเพิ่มเติม จำเป็นต้องมีการอัปเดตในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย หรือจำเป็นต้องมีการอัปเดตในส่วนเกี่ยวกับความปลอดภัย ลูกค้าจะถูกขอให้ทำการอัปเกรดเป็น Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ
การสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์จะไม่รวมตัวเลือกในการมีส่วนร่วมในทรัพยากรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทั้งนี้ วิธีแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอาจถูกจำกัดหรือเป็นไปไม่ได้ 

เมทริกซ์ของตระกูลผลิตภัณฑ์ Microsoft และระยะเวลาการสนับสนุนของ Service Pack สำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะเป็นไปดังต่อไปนี้: 

ตระกูลผลิตภัณฑ์ระยะเวลาของการสนับสนุน Service Pack
 Windows Client and Servers 24 เดือน
 Dynamics 24 เดือน
 Office 12 เดือน
 Servers 12 เดือน
 เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา 12 เดือน
 ซอฟต์แวร์ มัลติมีเดีย และเกมสำหรับผู้บริโภค 12 เดือน


นโยบายการสนับสนุนนี้อนุญาตให้ลูกค้าสามารถรับการอัปเดตที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งมีอยู่แล้ว หรือสามารถร้องขอการอัปเดตใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับ Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบในระยะเวลาการสนับสนุนหลักตามปกติ

Service Pack จะไม่ถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติให้รวมการอัปเดตที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นภายหลังวันวางจำหน่ายครั้งแรกของ Service Pack ดังกล่าว Service Pack รุ่นเก่ากว่าสามารถปรับเปลี่ยนให้รวมการอัปเดตที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นภายหลังวันวางจำหน่ายของ Service Pack โปรดติดต่อ Microsoft และร้องขอการปรับเปลี่ยน

การอัปเดตด้านความปลอดภัยที่วางจำหน่ายพร้อมกระดานข่าวจาก Microsoft Security Response Center จะได้รับการตรวจสอบและสร้างไว้สำหรับ Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุนเท่านั้น การอัปเดตเวลาออมแสงและโซนเวลาถูกสร้างไว้สำหรับ Service Pack ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบเท่านั้น

Microsoft ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ลูกค้าทำการประเมินและติดตั้ง Service Pack รุ่นปัจจุบันตามลำดับเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าระบบต่างๆ มีความทันสมัยพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยรุ่นล่าสุด 

นโยบายฉบับปรับปรุงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2010


ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี