คำถามเกี่ยวกับนโยบายวงจรการใช้งานทั่วไป

ในหน้านี้: 


หมายเหตุ: คำถามที่พบบ่อยนี้อัปเดตเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2016

 นโยบาย 

1. นโยบายวงจรการใช้งานของ Microsoft คืออะไร
2. นโยบายนี้บังคับใช้ทั่วโลกหรือไม่
3. เหตุใดจึงมีการกำหนดนโยบายวงจรการใช้งานขึ้น
4. นโยบายวงจรการใช้งานได้รับการพัฒนาอย่างไร
5. หากฉันมีผลิตภัณฑ์ของ Microsoft หลายรายการ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะใช้เส้นเวลาวงจรการใช้งานแบบเดียวกันทั้งหมดหรือไม่
6. ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ใช้นโยบายวงจรการใช้งาน และมีผลบังคับใช้เมื่อใด
7. ลูกค้าและคู่ค้าสามารถคาดคะเนวงจรการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่พร้อมวางจำหน่าย หรือที่ยังคงอยู่ในระยะเวลาการสนับสนุนหลักตามปกติได้อย่างไรบ้าง
8. มีนโยบายวงจรการใช้งานที่แตกต่างกันสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจต่างๆ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือไม่
9. นโยบายวงจรการใช้งานสำหรับ Add-on ของโปรแกรมคืออะไร
10. นโยบายวงจรการใช้งานสำหรับเครื่องมือคืออะไร
11. วงจรการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริษัทต่างๆ ที่ Microsoft ได้รับคืออะไร
12. วงจรการใช้งานสำหรับการวางจำหน่ายรองของผลิตภัณฑ์หลักคืออะไร

 ข้อกำหนด 

13. Microsoft หมายถึงอะไรเมื่อกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หลักหรือรอง
14. คอมโพเนนต์ของผลิตภัณฑ์ Microsoft คืออะไร
15. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์หรือแพลตฟอร์มใดที่คอมโพเนนต์เชื่อมโยงถึง
16. Add-on ของโปรแกรมคืออะไร
17. เครื่องมือคืออะไร

 Service Pack และการอัปเดต 

18. คุณจะให้การอัปเดตด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นระยะเวลานานเท่าใด
19. นโยบายสำหรับ Service Pack คืออะไร
20. ฉันต้องมี Service Pack รุ่นล่าสุดติดตั้งอยู่เพื่อปรับใช้การอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย หรือการอัปเดตที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือไม่
21. โปรแกรมการสนับสนุนการแก้ไขด่วนที่ยืดเวลาจำเป็นสำหรับลูกค้าในการรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยหรือไม่
22. Microsoft จะวางจำหน่ายการอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยระหว่างการสนับสนุนที่ยืดเวลาโดยไม่มีการสนับสนุนการแก้ไขด่วนที่ยืดเวลาหรือไม่
23. อะไรจะเกิดขึ้น หาก Microsoft เผยแพร่การอัปเดตด้านความปลอดภัยในวันเดียวกันกับที่ผลิตภัณฑ์สิ้นสุดการสนับสนุน

 การสนับสนุน

24. อะไรคือความแตกต่างระหว่างการสนับสนุนหลักตามปกติ การสนับสนุนที่ยืดเวลา และการสนับสนุนทางออนไลน์แบบช่วยเหลือตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
25. วันเริ่มต้นวงจรการใช้งานคือวันแรกที่ฉันสามารถรับการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ใช่หรือไม่
26. ใครสามารถรับการสนับสนุนในระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลาได้บ้าง
27. สำหรับซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการบนเดสก์ท็อปและซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคและนักพัฒนา Microsoft จะนำเสนอการสนับสนุนที่นอกเหนือจากการสนับสนุนที่ยืดเวลาหรือไม่
28. นโยบายวงจรการใช้งานที่ใช้ร่วมกับ Premier Support เป็นอย่างไร
29. ลูกค้าที่ไม่มีข้อตกลง Premier Support จะรับการสนับสนุนการแก้ไขด่วนที่ยืดเวลาสำหรับการอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยได้อย่างไร
30. โปรแกรมการสนับสนุนการแก้ไขด่วนที่ยืดเวลาจำเป็นสำหรับลูกค้าในการรับการอัปเดตด้านความปลอดภัยหรือไม่
31. หากฉันใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายวงจรการใช้งานในปัจจุบันแต่ระบบปฏิบัติการไม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว ฉันจะยังคงได้รับการสนับสนุนหรือไม่
32. หลังจากข้อเสนอการสนับสนุนแบบชำระเงินและการสนับสนุนช่วยเหลือของ Microsoft สิ้นสุด ฉันมีตัวเลือกอะไรบ้าง ถ้าฉันต้องการรับการสนับสนุนต่อไป
33. ฉันไม่ต้องการการอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัย ฉันต้องการเพียงการสนับสนุนทางโทรศัพท์ในช่วงระยะเวลาการสนับสนุนที่ยืดเวลาเท่านั้น ฉันจำเป็นต้องมีสัญญาการสนับสนุนการแก้ไขด่วนที่ยืดเวลาหรือไม่
34. นโยบายวงจรการใช้งานจะส่งผลอย่างไรต่อตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพท์และการสนับสนุนบนเว็บที่ได้รับการปรับแต่งให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของผู้ใช้ในบ้านและลูกค้าโฮมออฟฟิศ
35. คอมโพเนนต์ได้รับการสนับสนุนภายใต้นโยบายวงจรการใช้งานของ Microsoft อย่างไร

 คำถามเบ็ดเตล็ด

36. ฉันจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของ Microsoft อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้นานเท่าใดหลังจากที่ฉันได้รับสิทธิอนุญาต ข้อกำหนดของสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ของฉันได้รับผลจากนโยบายวงจรการใช้งานหรือไม่

ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี
 
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17140 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 4 ม.ค. 2017 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม