คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับนโยบายวงจรการใช้งานของ Microsoft


 

หมายเหตุ: คำถามที่ถามบ่อยนี้ได้รับการอัปเดตเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2018

 

 คำนิยาม 

 ความปลอดภัย 

 การสนับสนุน

 

 คำถามเบ็ดเตล็ด

ข้อมูลในหน้านี้จะเป็นไปตาม ข้อสงวนสิทธิ์และการบอกกล่าวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Microsoft โปรดกลับมาหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มี