ฉันไม่สามารถติดตั้ง Microsoft Security Essentials ได้

นำไปใช้กับ: Windows 7

คุณอาจประสบปัญหาบางอย่างเมื่อติดตั้ง Microsoft Security Essentials โดยทั่วไปเกิดขึ้นเนื่องจากคุณมีโปรแกรมความปลอดภัยบางโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ หรือคุณมีข้อกำหนดเบื้องต้นไม่ครบ เมื่อต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ คุณจะต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ ดังนั้นโปรดพิมพ์หน้านี้ หรือคั่นหน้าดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 1: ถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือโปรแกรมป้องกันสปายแวร์

 1. ถอนการติดตั้งโปรแกรมความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่มีอยู่ออกทั้งหมด
 2. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. ติดตั้ง Microsoft Security Essentials อีกครั้ง หากวิธีการนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการ Windows Installer กำลังทำงานอยู่

 1. ใน Windows 7 คลิก เริ่ม ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและไฟล์ ให้พิมพ์ services.msc แล้วกด Enter

  ใน Windows Vista คลิก เริ่ม ในกล่อง เริ่มค้นหา ให้พิมพ์ services.msc แล้วกด Enter

  ใน Windows XP คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ services.msc แล้วกด Enter
 2. คลิกขวา Windows Installer แล้วคลิก เริ่ม หากตัวเลือกเริ่มไม่พร้อมใช้งานแต่ตัวเลือก หยุด และ รีสตาร์ต พร้อมใช้งาน แสดงว่าบริการเริ่มต้นขึ้นแล้ว
 3. บนหน้า บริการ ในเมนู ไฟล์ คลิก ออก
 4. ใน Windows 7 คลิก เริ่ม ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและไฟล์ ให้พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง คลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล

  ใน Windows Vista คลิก เริ่ม ในกล่อง เริ่มค้นหา กล่อง ให้พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง คลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

  ใน Windows XP คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ cmd แล้ว กด Enter
 5. พิมพ์ MSIEXEC /REGSERVER แล้วกด Enter

 6. ติดตั้ง Microsoft Security Essentials อีกครั้ง หากวิธีการนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบว่า คุณกำลังติดตั้งรุ่นที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของคุณ

 1. ตรวจสอบรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฉันกำลังใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใด  
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบว่า พีซีของคุณกำลังใช้ Windows รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต เพื่อค้นหาคำตอบ โปรดดูที่ พีซีของฉันใช้ Windows เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต  
 3. ตรวจสอบว่าคุณ ดาวน์โหลด Microsoft Security Essentials รุ่นที่เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการของคุณ

ขั้นตอนที่ 4 เริ่มการทำงานของ Windows ในโหมด Selective startup

 1. ใน Windows 7 คลิก เริ่ม ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและไฟล์ ให้พิมพ์ msconfig แล้วกด Enter

  ใน Windows Vista คลิก เริ่ม ในกล่อง เริ่มค้นหา ให้พิมพ์ msconfig แล้วกด Enter

  ใน Windows XP คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ msconfig แล้วกด Enter
 2. บนแท็บ General ให้คลิก Selective Startup แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย Load Startup Items
 3. บนแท็บ บริการ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมด แล้วยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับบริการที่ยังคงอยู่ในรายการนั้น
 4. คลิก ตกลง แล้วคลิก รีสตาร์ต เพื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์
 5. ลองติดตั้ง Microsoft Security Essentials อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

หากขั้นตอนไม่สามารถแก้ปัญหา ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณสามารถใช้อ้างอิง

บางครั้งการติดตั้งที่ไม่สำเร็จเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ บางครั้ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีรหัสข้อผิดพลาด เช่น 0x80070643, 0X8007064A, 0x8004FF2E, 0x8004FF01, 0x8004FF07, 0x80070002, 0x8007064C, 0x8004FF00, 0x80070001, 0x80070656, 0x8004FF40, 0xC0000156, 0x8004FF41 0x8004FF0B, 0x8004FF11, 0x80240022, 0x8004FF04, 0x80070660, 0x800106B5, 0x80070715, 0x80070005, 0x8004EE00, 0x8007003, 0x800B0100, 0x8007064E, 0x8004FF6F หรือ 0x8007007E

ขั้นตอนข้างต้นอาจช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้