ฉันไม่สามารถเริ่มบริการ Microsoft Security Essentials ได้

นำไปใช้กับ: Windows 7

อาการ 

คุณได้รับข้อความแจ้งให้ทราบว่า “Microsoft Security Essentials ไม่ได้ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเนื่องจากการบริการของโปรแกรมหยุดทำงาน คุณควรเริ่มระบบใหม่ทันที

การแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนที่ 1 รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

ปิดแอปทั้งหมด แล้วเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการของ “Microsoft Security Essentials” มีการตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ และเริ่มต้นแล้ว

 1. ใน Windows Vista และ Windows 7 คลิก เริ่ม คลิกกล่อง เริ่มค้นหา พิมพ์ services.msc แล้วกด Enter
 2. ค้นหา Microsoft Antimalware Service คลิกขวาที่โปรแกรมและเลือก คุณสมบัติ หรือดับเบิลคลิกที่โปรแกรมเพื่อเปิดบริการ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "ชนิดการเริ่มต้น" ได้รับการตั้งค่าเป็น "อัตโนมัติ"
 4. คลิกปุ่ม เริ่ม เพื่อเริ่มบริการ หากปุ่ม เริ่ม ไม่สามารถใช้งานได้ ให้คลิกปุ่ม หยุด แล้วคลิกปุ่ม เริ่ม เพื่อเริ่มบริการใหม่
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการนี้ ส่งกรณีและปัญหาทางออนไลน์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาด

ขั้นตอนที่ 3 เอาโปรแกรมความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตใดๆ ที่มีอยู่ออก

 1. ใน Windows Vista หรือ Windows 7 คลิก เริ่ม คลิกกล่อง เริ่มค้นหา พิมพ์ appwiz.cpl แล้วกด Enter
 2. ในรายการของโปรแกรมที่ติดตั้ง ถอนการติดตั้งโปรแกรมความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตของบริษัทอื่น*
 3. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ แล้วลองติดตั้ง Microsoft Security Essentials อีกครั้ง


ขั้นตอนที่ 4 ถอนการติดตั้ง/ติดตั้ง Microsoft Security Essentials อีกครั้ง

 1. ใน Windows Vista และ Windows 7 ให้คลิก เริ่ม ในกล่อง เริ่มค้นหา พิมพ์ appwiz.cpl แล้วกด Enter
 2. ในรายการของโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิก Microsoft Security Essentials แล้วถอนการติดตั้งโปรแกรม
 3. หากได้รับพร้อมท์ ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ แล้วลองติดตั้ง Microsoft Security Essentials อีกครั้ง