Microsoft Security Essentials คืออะไร

นำไปใช้กับ: Windows 7

Microsoft Security Essentials เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสฟรีสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ และมีการป้องกันแบบเรียลไทม์ที่ช่วยขัดขวางไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ

โดยโปรแกรมจะทำงานอยู่เบื้องหลังขณะที่คุณกำลังใช้พีซีและตรวจสอบการอัปเดตข้อมูลในแต่ละวันจากอินเทอร์เน็ต โปรแกรมจะสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณตามกำหนดเวลาเพื่อหามัลแวร์ รวมถึงบล็อกการคุกคามส่วนใหญ่โดยอัตโนมัติ โดยทั่วไป หากไอคอน Microsoft Security Essentials ของคุณปรากฏเป็นสีเขียวในพื้นที่การแจ้งเตือนที่ด้านขวาสุดของแถบงาน แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในสภาพที่ดี ถ้าโปรแกรมตรวจพบปัญหาหรือภัยคุกคาม จะมีข้อความแสดงรายการที่ตรวจพบ ระดับการแจ้งเตือน และการดำเนินการที่แนะนำ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร คุณยังสามารถใช้ Microsoft Security Essentials เพื่อสแกนไฟล์ โฟลเดอร์ หรือพีซีทั้งเครื่องด้วยตนเองตลอดเวลา

 
หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Security Essentials