เปลี่ยนมุมมองแผนที่

ในแอปแผนที่ คุณสามารถสำรวจโลกได้หลายวิธีโดยใช้มุมมองแบบต่างๆ เช่น มุมมองถนน ทางอากาศ เมืองแบบ 3 มิติ และ Streetside ดูข้อมูลจราจรแบบสดๆ ได้จากมุมมองถนนหรือมุมมองทางอากาศ และสลับไปมาอย่างรวดเร็วระหว่างตำแหน่งที่ตั้ง หรือทิศทางล่าสุดโดยการใช้แท็บ

เลือกปุ่ม เริ่ม

ไอคอนเริ่มต้น
จากนั้นเลือก แผนที่Asset not foundเพื่อเริ่มใช้งาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมอง ให้เลือก มุมมองแผนที่ ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของแผนที่ จากนั้นเลือก ถนน หรือ ทางอากาศ แล้วเปิดหรือปิดแสดง การจราจร

หรือ เมื่อต้องการดูสภาพการจราจรอย่างรวดเร็วและระยะเวลาที่คุณต้องใช้เพื่อไปถึงสถานที่นั้น ให้เลือกไอคอน การจราจร ที่ด้านบนสุดของแผนที่ (ทำตามคำแนะนำเพื่อบันทึกตำแหน่งที่ตั้งบ้านและสถานที่ทำงานของคุณ หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ) คุณสามารถตรวจสอบแท้กระทั่งกล้องจราจรในท้องถิ่นได้จากที่นี่ หากมีพร้อมใช้งาน

ปุ่มมุมมองการจราจรและแผนที่ในแผนที่

เมื่อต้องการดูมุมมอง 3 มิติทางอากาศอันน่าทึ่งของเมืองต่างๆ ทั่วโลก เลือก เมือง 3 มิติAsset not found ที่ด้านบนสุด จากนั้นค้นหาหรือเลือกหนึ่งเมืองจากรายการ

รายการแสดงเมืองแบบ 3 มิติในแผนที่

เมื่อต้องการข้ามไปยังมุมมองแบบสมจริงจากถนน ให้ค้นหาสถานที่หนึ่ง (เช่น "หอคอยไอเฟลของกรุงปารีส") จากนั้นเลือก Streetside ในบานหน้าต่างข้อมูลของสถานที่นั้น เลื่อนไปมาโดยการคลิกหรือแตะที่ตำแหน่งที่คุณต้องการจะไป

รูปภาพของมุมมองข้างถนนในแผนที่

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของแอป เลือก เพิ่มเติม > การตั้งค่า และเลือกสีของชุดรูปแบบและแอปแผนที่จากส่วน การตั้งค่าส่วนบุคคล

ข้ามไปมาระหว่างตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้แท็บ

แต่ละครั้งที่คุณค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง รับทิศทาง หรือเลือกรายการโปรด แผนที่จะสร้างแท็บใหม่ขึ้นมา เลือกแท็บ เพื่อข้ามกลับไปที่ตำแหน่งที่ตั้งหรือชุดของทิศทางนั้นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือก ย่อเล็กสุด เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของแผนที่ได้

รูปภาพแสดงหลายๆ แท็บในแผนที่

เลื่อนไปมาภายในแผนที่

หากต้องการขยายหรือย่อ ใช้ล้อเลื่อน หรือปุ่ม ขยาย + และ ย่อ – บนแผนที่ หรือย่อ หรือขยายแผนที่ด้วยนิ้วของคุณบนหน้าจอสัมผัส

เมื่อต้องการเลื่อนไปในทิศทางใดๆ ใช้ปุ่มลูกศร หรือลากแผนที่ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเอียงมุมมอง เลือก เอียง หรือลากขึ้นหรือลงโดยใช้สองนิ้วบนหน้าจอสัมผัส

เมื่อต้องการหมุนแผนที่ เลือกไอคอนเข็มทิศ

ไอคอนเข็มทิศในแผนที่
แล้วเลือกลูกศรเพื่อหมุนทิศ หรือลากโดยใช้สองนิ้วบนหน้าจอสัมผัสจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17151 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 27 ต.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 11

คำติชม