ฟังการอ่านออกเสียงข้อความด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

โปรแกรมผู้บรรยายอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอพีซีของคุณและอธิบายเหตุการณ์ เช่น การแจ้งให้ทราบหรือการนัดหมายในปฏิทิน เพื่อให้คุณสามารถใช้พีซีของคุณโดยไม่ต้องมีจอแสดงผลได้

เมื่อต้องการเริ่มหรือปิดโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กดแป้นโลโก้ Windows

ไอคอนโลโก้ Windows
+ Enter เมื่อต้องการดูคำสั่งของโปรแกรมผู้บรรยายทั้งหมด ให้กด Caps Lock + F1 หลังจากที่คุณเปิดโปรแกรมผู้บรรยาย หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส ให้แตะสามครั้งด้วยนิ้วสี่นิ้ว

ใช้โหมดการสแกนเพื่อความรวดเร็ว

โหมดการสแกนช่วยให้คุณนำทางแอปและหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็ว กด Caps lock + Spacebar เพื่อเปิดและปิด

เมื่อเปิดอยู่ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อย้ายไปยังบรรทัดข้อความถัดไป หรือก่อนหน้าในแอปหรือหน้าเว็บเพจและกดแป้นลูกศรซ้าย และขวาเพื่อย้ายไปยังอักขระถัดไปหรือก่อนหน้า เมื่อต้องการเปิดใช้รายการ เช่น ปุ่ม ให้กด Spacebar

คุณสามารถนำทางด้วยคำหรือย่อหน้า กด Ctrl + ลูกศรซ้าย และ Ctrl + ลูกศรขวา เพื่อย้ายตามคำ กดCtrl + ลูกศรขึ้นและ Ctrl + ลูกศรลง เพื่อย้ายตามย่อหน้า

การตั้งค่าโปรแกรมผู้บรรยาย

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17173 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 6

คำติชม