ใช้การรู้จำเสียง

การรู้จำเสียงของ Windows ช่วยให้คุณสามารถควบคุมพีซีด้วยเสียงของคุณอย่างเดียวได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ มีตัวช่วยสร้างที่จะช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน เพียงเสียบไมโครโฟน และไปที่กล่องค้นหาบนแถบงาน ให้ป้อน การรู้จำเสียง และเลือก Windows การรู้จำเสียง

หลังจากที่คุณปฏิบัติตามตัวช่วยสร้างเสร็จแล้ว คุณสามารถเรียนรู้บทช่วยสอนเพื่อเรียนรู้คำสั่งเสียง และฝึกพีซีของคุณให้จดจำเสียงของคุณ

สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ป้อน แผงควบคุม ในกล่องค้นหาบนแถบงานและเลือก แผงควบคุม จากนั้นเลือก ความง่ายในการเข้าถึง > การรู้จำเสียง

การตั้งค่าการรู้จำเสียงในแผงควบคุม

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17208 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 2 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม