ใช้การรู้จำเสียง

นำไปใช้กับ: Windows 10

การรู้จำเสียงของ Windows ช่วยให้คุณสามารถควบคุมพีซีด้วยเสียงของคุณอย่างเดียวได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ มีตัวช่วยสร้างที่จะช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน เพียงเสียบไมโครโฟนและไปที่กล่องค้นหาบนแถบงาน ให้พิมพ์คำว่า การรู้จำเสียง และเลือก การรู้จำเสียงของ Windows

หลังจากที่ปฏิบัติตามตัวช่วยสร้างเสร็จแล้ว คุณสามารถเรียนรู้บทช่วยสอนเพื่อเรียนรู้คำสั่งเสียง และฝึกพีชีของคุณให้จดจำเสียงของคุณ เรียนรู้คำสั่งเสียงมากยิ่งขึ้นในคำสั่งการรู้จำเสียงของ Windows

สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ป้อน แผงควบคุม ในกล่องค้นหาบนแถบงานและเลือก แผงควบคุม จากนั้นเลือก ความง่ายในการเข้าถึง > การรู้จำเสียง

การตั้งค่าการรู้จำเสียงในแผงควบคุม