มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างใน File Explorer

นำไปใช้กับ: Windows 10

File Explorer ได้พัฒนาให้ดีขึ้นตามเวลา เช่นเดียวกับเครื่องใช้คุณภาพสูงต่างๆ ในชีวิต เมื่อต้องใช้งานใน Windows 10 เลือกไอคอน บนแถบงาน หรือเมนูเริ่ม หรือกดแป้นโลโก้ Windows + E บนแป้นพิมพ์ของคุณ

File Explorer บนแถบงาน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางประการสำหรับ Windows 10:

  • ตอนนี้ OneDrive ถือเป็นส่วนหนึ่งของ File Explorer สำหรับรายละเอียดการทำงานโดยย่อของ OneDrive โปรดดู OneDrive บนพีซีของคุณ

  • เมื่อ File Explorer เปิดทำงาน คุณจะถูกส่งไปที่การเข้าถึงด่วน โฟลเดอร์ที่คุณใช้บ่อยและไฟล์ที่เพิ่งใช้งานล่าสุดจะอยู่ในรายการนี้ ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในโฟลเดอร์ทั้งหมด ปักหมุดโฟลเดอร์โปรดไว้ในการเข้าถึงด่วนเพื่อเก็บโฟลเดอร์เหล่านี้ไว้ใช้งานได้สะดวกขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูปักหมุด ลบออก และการปรับแต่งการเข้าถึงด่วนด้วยตัวคุณเอง

    การเข้าถึงด่วนใน File Explorer

  • ในตอนนี้ คุณสามารถใช้แอปเพื่อแบ่งปันไฟล์และรูปถ่ายจาก File Explorer ได้โดยตรง สำหรับเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแบ่งปัน ให้ไปที่แท็บ แบ่งปัน จากนั้นเลือกปุ่ม แบ่งปัน แล้วเลือกแอป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแบ่งปัน โปรดดูแบ่งปันไฟล์ใน File Explorer

หากคุณใช้ Windows 7 จะมีข้อแตกต่างบางประการดังต่อไปนี้:

  • ตอนนี้คอมพิวเตอร์ของฉันจะถูกตั้งชื่อว่า พีซีเครื่องนี้ และจะไม่แสดงบนเดสก์ท็อปโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการค้นหาวิธีการเพิ่มพีซีเครื่องนี้ไปยังเดสก์ท็อปหรือเมนูเริ่มของคุณ ให้ดูที่ตอนนี้คอมพิวเตอร์ของฉันมีชื่อว่า พีซีเครื่องนี้ แล้ว

  • ระบบจะไม่แสดงไลบรารีต่างๆ บน File Explorer ยกเว้นกรณีที่คุณต้องการให้แสดงเท่านั้น หากต้องการเพิ่มไลบรารีไปยังบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือกแท็บ ดู > บานหน้าต่างนำทาง > แสดงไลบรารี

    แสดงไลบรารีใน File Explorer