เหตุใดฉันจึงออนไลน์ไม่ได้

ประสบปัญหาการเชื่อมต่อใน Windows ใช่หรือไม่ ก่อนอื่น ให้ลองทำขั้นตอนเบื้องต้นดังต่อไปนี้ หากคุณยังคงประสบปัญหา คุณสามารถลองทำขั้นตอนเพิ่มเติมใน แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

ใช้ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย

ให้ Windows ช่วยคุณแก้ไขปัญหา เลือกปุ่ม เริ่ม

ไอคอนโลโก้ Windows
แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > สถานะ > ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่ายภายใต้ เปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ

หากไม่ได้ผลและคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบมีสายอยู่ โปรดแน่ใจว่าปลายทั้งสองของสายอีเธอร์เน็ตเสียบเข้ากับพีซีและเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณอย่างดี

หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อ Wi‑Fi

ลองแก้ไขปัญหาดังนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด Wi-Fi แล้ว เลือกปุ่ม เริ่ม

  ไอคอนโลโก้ Windows
  จากนั้นเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > Wi‑Fi เพื่อตรวจสอบ จากนั้นเลือก แสดงเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้ และหากพบเครือข่ายที่คุณต้องการอยู่ในรายการดังกล่าว ให้เลือกเครือข่ายนั้น > เชื่อมต่อ

 • โปรดแน่ใจว่าสวิตช์ Wi-Fi บนแล็ปท็อปของคุณเปิดอยู่ (โดยปกติไฟแสดงสถานะจะปรากฎขึ้นหากเปิดอยู่)

 • เลือกปุ่ม เริ่ม

  ไอคอนโลโก้ Windows
  แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > โหมดเครื่องบิน และปิดโหมดเครื่องบินหากเปิดอยู่

 • ย้ายเข้าใกล้เราเตอร์หรือจุดเข้าถึงให้มากยิ่งขึ้น

รูปภาพของหน้าการตั้งค่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

หากลองทำตามขั้นตอนที่แนะนำแล้วแต่ยังไม่ได้ผล ให้รีสตาร์ตเราเตอร์ Wi‑Fi ใหม่ ซึ่งควรเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะทำ

คุณอาจจะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แทน เลือกปุ่ม เริ่ม

ไอคอนโลโก้ Windows
แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และดูว่า มือถือ ปรากฏอยู่ในรายการของการตั้งค่า

มองไม่เห็นชื่อเครือข่าย Wi‑Fi ของคุณที่บ้านใช่หรือไม่

ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าเราเตอร์ให้กระจายข้อมูลชื่อเครือข่าย:

 1. เชื่อมต่อพีซีกับเราเตอร์โดยใช้สายเคเบิลอีเทอร์เน็ต

 2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ที่อยู่ IP ของเราเตอร์ไร้สาย (ตัวอย่างเช่น 192.168.1.1 หรือ 172.16.0.0 โปรดตรวจดูเอกสารของเราเตอร์เพื่อค้นหาที่อยู่ IP เริ่มต้น)

 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้ตัวเลือกที่ติดป้ายว่า เปิดใช้การกระจายข้อมูลแบบ SSIDการกระจายข้อมูลแบบ SSID ไร้สาย หรือที่คล้ายกัน การตั้งค่านี้มักจะอยู่ในหน้าการตั้งค่าไร้สาย

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17220 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 13 ต.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 15

คำติชม