เพิ่มหรือลบผู้ติดต่อ

วิธีเพิ่มผู้ติดต่อในแอปการเชื่อมต่อบุคคลด้วยตนเองมีดังนี้

 1. เปิดแอปการเชื่อมต่อบุคคล

 2. เลือก

 3. ป้อนข้อมูลติดต่อของบุคคล ถ้าคุณเพิ่มบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีลงในแอปการเชื่อมต่อบุคคล ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการเพิ่มผู้ติดต่อ ถ้าคุณมีเพียงบัญชีเดียว แอปจะเลือกบัญชีดังกล่าวให้คุณโดยอัตโนมัติ

  สกรีนช็อตของฟอร์มสำหรับการเพิ่มผู้ติดต่อ

 4. เลือกบันทึก

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อจากอีเมลของคุณและบัญชีอื่นๆ ไปยังแอปการเชื่อมต่อบุคคลโดยอัตโนมัติ โปรดดูซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อ

เมื่อต้องการลบผู้ติดต่อ

 1. เปิดแอปการเชื่อมต่อบุคคล

 2. เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการลบ

 3. เลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกลบ

  สกรีนช็อตแสดงวิธีการลบบุคคลออกจากโพรไฟล์ในแอปการเชื่อมต่อบุคคล

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17225 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 6

คำติชม