ปรับระดับเสียง

ตั้งค่าระดับเสียงที่เหมาะสมกับการติดต่อทางโทรศัพท์ เพลง และอื่นๆ

สำหรับการติดต่อทางโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม เพิ่มระดับเสียง หรือ ลดระดับเสียง บนโทรศัพท์ และกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งจนกว่าคุณได้ระดับเสียงกริ่ง ที่คุณต้องการ เสียงการแจ้งเตือนก็จะดังในระดับเดียวกัน

แสดงเสียงกริ่งและกล่องการแจ้งเตือน

ทำอย่างไร หากคุณไม่ต้องการให้เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ดังในโรงภาพยนตร์หรือสถานที่อื่นๆ กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียง จากนั้นเลือก เสียงกริ่ง ใน เสียงกริ่ง + การแจ้งเตือน คุณจะเห็นไอคอนนี้ ที่ด้านบนของหน้าจอ

เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับเสียงในระหว่างการโทร ให้กดปุ่ม เพิ่มระดับเสียง หรือ ลดระดับเสียง

สำหรับเพลงและแอป

เมื่อคุณกำลังฟังเพลงหรือเมื่อมีการเล่นเสียงอื่นๆ ให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงหรือ ลดระดับเสียงบนโทรศัพท์ ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง หรือลากแถบเลื่อนใน สื่อข้อมูล + แอป เพื่อเล่นเพลงในระดับเสียงที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการปิดเสียงเพลงหรือเสียงอื่นๆ ที่กำลังเล่น ให้กดเพิ่มระดับเสียงหรือ ลดระดับเสียง จากนั้นเลือก ลำโพง ในสื่อข้อมูล + แอป

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17226 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม