ทำไมฉันจึงได้รับข้อความแจ้งเกี่ยวกับ Microsoft Security Essentials หรือ Microsoft Forefront Client Security ขณะติดตั้ง Service Pack

ถ้าคุณพยายามติดตั้งหรือถอนการติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 ที่มี Microsoft Security Essentials หรือ Microsoft Forefront Client Security ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมรักษาความปลอดภัยของคุณอาจขัดขวางการติดตั้งหรือการนำ service pack ออก เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดของ Microsoft Security Essentials หรือ Forefront Client Security

Microsoft Security Essentials

 1. ค้นหาว่า Microsoft Security Essentials ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือยัง ด้วยการคลิกปุ่มเริ่ม
  Start button icon
  คลิ แผงควบคุม จากนั้นใต้ โปรแกรม คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม
 2. หาก Microsoft Security Essentials ปรากฏในรายการ แสดงว่าติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบหมายเลขรุ่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีรุ่น 1.0.1963.0 หรือใหม่กว่าติดตั้งอยู่ หากคุณติดตั้งรุ่นไม่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปในส่วนนี้ (หรือ หาก Microsoft Security Essentials ไม่ปรากฏในรายการ ให้ข้ามขั้นตอนที่เหลือของส่วนนี้)
 3. คลิกปุ่มเริ่ม
  Start button icon
  พิมพ์ Microsoft Update ในกล่องค้นหา จากนั้นคลิก ตรวจหาการปรับปรุง
 4. เลือก แพคเกจการอัปเดต Microsoft Security Essentials Client - KB2254596คลิก ติดตั้งการอัปเดต แล้วรอให้การติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

 5. ติดตั้งหรือถอนการติดตั้ง Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 โดยทำตามขั้นตอนที่คุณใช้ก่อนปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาด 

ระดับไคลเอ็นต์แนว Microsoft

 1. ค้นหาว่า Microsoft Forefront Client Security ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือยัง ด้วยการคลิกปุ่มเริ่ม
  Start button icon
  คลิก แผงควบคุม จากนั้นใต้ โปรแกรม คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม
 2. หาก Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service, Microsoft Forefront Client Security State Assessment Service หรือ Microsoft Forefront Client Security ปรากฏในรายการ แสดงว่า Microsoft Forefront Client Security ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ตรวจสอบหมายเลขรุ่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการอัปเดต FCS v1 หรือใหม่กว่าติดตั้งอยู่ คลิก ดูการอัปเดตที่ติดตั้ง ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วตรวจสอบรายการใต้หัวข้อ Microsoft Windows เพื่อดูว่ามีการติดตั้งการอัปเดต 2394433 หรือไม่ หากไม่มีรุ่นที่ถูกต้องติดตั้งอยู่ ไปที่ขั้นตอนที่ 3 (หาก Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service, Microsoft Forefront Client Security State Assessment Service หรือ Microsoft Forefront Client Security ไม่ปรากฏในรายการ ให้ข้ามส่วนที่เหลือของบทความนี้)
 3. โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือไปที่บทความ ป้องกันมัลแวร์ Microsoft Forefront Client Security บนเว็บไซต์ Microsoft เพื่อคำขอคำแนะนำเกี่ยวกับการอัปเดต Forefront Client Security
 4. ติดตั้งหรือถอนการติดตั้ง Windows 7 SP1 หรือ Windows Server 2008 R2 SP1 โดยทำตามขั้นตอนที่คุณใช้ก่อนปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาด 

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17227 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม