เปลี่ยนมุมมองแผนที่

ในแอปแผนที่สำหรับ Windows 10 Mobile คุณจะสามารถสำรวจโลกได้หลายวิธีโดยใช้มุมมองแบบต่างๆ เช่น บนถนน ทางอากาศ เมืองแบบ 3 มิติ และ Streetside ดูข้อมูลจราจรแบบสดๆ ได้จากมุมมองถนนหรือมุมมองทางอากาศ และสลับไปมาอย่างรวดเร็วระหว่างตำแหน่งที่ตั้ง หรือทิศทางล่าสุดโดยการใช้แท็บ

บนหน้าจอเริ่ม

Start symbol
ปัดบนรายการแอปทั้งหมด และจากนั้นเลือก แผนที่Asset not foundเพื่อเริ่ม

เปลี่ยนมุมมองของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมอง ให้เลือก มุมมองแผนที่ ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของแผนที่ จากนั้นเลือก ถนน หรือ ทางอากาศ แล้วเปิดหรือปิดแสดง การจราจร

เมนูมุมมองแผนที่ในแผนที่

หรือ เมื่อต้องการดูสภาพการจราจรอย่างรวดเร็วและระยะเวลาที่คุณต้องใช้เพื่อไปถึงสถานที่นั้น ให้เลือก เพิ่มเติม > การจราจร (ทำตามคำแนะนำเพื่อบันทึกตำแหน่งที่ตั้งบ้านและสถานที่ทำงานของคุณ หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ) คุณสามารถตรวจสอบแท้กระทั่งกล้องจราจรในท้องถิ่นได้จากที่นี่ หากมีพร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการดูมุมมอง 3 มิติทางอากาศอันน่าทึ่งของเมืองต่างๆ ทั่วโลก เลือก เพิ่มเติม > เมืองแบบ 3 มิติAsset not found จากนั้นค้นหาหรือเลือกหนึ่งเมืองจากรายการ

รายการแสดงเมืองแบบ 3 มิติในแผนที่

เมื่อต้องการข้ามไปยังมุมมองแบบสมจริงจากถนน ให้ค้นหาสถานที่หนึ่งในแผนที่ จากนั้นเลือก Streetside ในบานหน้าต่างข้อมูลของสถานที่นั้น ย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ในมุมมอง Streetside โดยแตะที่ตำแหน่งนั้น

มุมมองข้างถนน ในแผนที่

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของแอป เลือก เพิ่มเติม > การตั้งค่า และเลือกสีของชุดรูปแบบและแอปแผนที่จากส่วน การตั้งค่าส่วนบุคคล

ข้ามไปมาระหว่างตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้แท็บ

เมื่อคุณกำลังวางแผนการเดินทางที่มีหลายจุดหยุดพัก เลือก แท็บ เพื่อข้ามไปมาระหว่างรายการตำแหน่งที่ตั้งหรือทิศทางล่าสุดโดยไม่ต้องค้นหารายการเหล่านั้นอีกครั้ง

เลื่อนไปมาภายในแผนที่

เมื่อต้องการขยายหรือย่อ ให้ใช้นิ้วย่อหรือขยายแผนที่

เมื่อต้องการย้ายไปในทิศทางใด ให้ลากแผนที่ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเอียงมุมมอง เลือก เอียง หรือลากขึ้นหรือลงโดยใช้สองนิ้ว

เมื่อต้องการหมุนแผนที่ เลือกเข็มทิศ

the compass icon in Maps
หรือลากโดยใช้สองนิ้วจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17234 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 27 ต.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 12

คำติชม