เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าและเสียงต่างๆ

นำไปใช้กับ: Windows 10 Mobile

ควบคุมเสียงที่คุณได้ยิน (หรือไม่ได้ยิน) เมื่อรับสาย ถ่ายรูป หรือพิมพ์ข้อความบนโทรศัทพ์ Windows ใน เริ่มต้น ปัดนิ้วไปยังรายการแอปทั้งหมด แล้วเลือก การตั้งค่า > การตั้งค่าส่วนบุคคล > เสียง เพื่อเลือกเสียงที่เหมาะสมสำหรับคุณ

โทรศัพท์ของคุณมาพร้อมกับเสียงเรียกเข้าจำนวนมาก แต่หากคุณต้องการเพิ่ม (หรือสร้างเป็นของตัวเอง) ให้ปัดนิ้วไปยังรายการแอปทั้งหมด แล้วเลือก Microsoft แล้วค้นหา เสียงเรียกเข้า คุณจะพบแอปต่างๆ เช่น Ringtone Maker ซึ่งอนุญาตให้คุณสามารถสร้างและตัดเสียงเรียกเข้าและเสียงการแจ้งเตือนจากเพลงในมือถือของคุณ

เมื่อต้องการรับไฟล์เสียงจากพีซีที่ใช้ Windows 10 ลงบนโทรศัพท์ของคุณ ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพีซี และทำดังนี้:

  1. บนพีซี ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก File Explorer > พีซีเครื่องนี้

  2. ภายใต้ อุปกรณ์และไดรฟ์ ดับเบิลคลิก (หรือแตะสองครั้ง) ที่โทรศัพท์ของคุณ ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ โทรศัพท์ แล้วดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ เสียงเรียกเข้า

  3. ค้นหาไฟล์เสียงบนพีซีของคุณ (ตัวอย่างเช่น ไฟล์เพลงมักอยู่ในโฟลเดอร์ เพลง) แล้วให้ลากไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ เสียงเรียกเข้า

  4. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าส่วนบุคคล > เสียง แล้วเลือก เสียงเรียกเข้า เพื่อค้นหาและเลือกเสียงเรียกเข้าของคุณใหม่

เสียงเรียกเข้าและเสียงต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ