เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

นำไปใช้กับ: Windows 10 Mobile

Bluetooth ช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ไร้สายได้ทุกประเภทกับโทรศัพท์ของคุณ เช่น ชุดหูฟัง หูฟัง ระบบแฮนด์ฟรีในรถยนต์ ลำโพง และตัวติดตามการออกกำลังกายแบบ Bluetooth เป็นต้น ซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

เริ่มต้นด้วยการจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth กับโทรศัพท์ของคุณ วิธีในการจับคู่ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณใช้

เชื่อมต่อชุดหูฟัง Bluetoot ระบบรถ หรืออุปกรณ์เสียงอื่นๆ

 1. เปิดอุปกรณ์เสียง Bluetooth ของคุณแล้วทำให้สามารถมองเห็นได้

  วิธีที่ทำให้สามารถมองเห็นได้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อเรียนรู้วิธีการ

 2. ปัดนิ้วลงมาจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์ปฏิบัติการ แล้วเลือก ขยาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Bluetooth เปิดอยู่ และเลือก เชื่อมต่อ > ชื่ออุปกรณ์

  เชื่อมต่อการดำเนินการด่วนในศูนย์ปฏิบัติการ

 3. ทำตามคำแนะนำเพิ่มเติมที่อาจแสดงขึ้น หากไม่มี แสดงว่าคุณทำทุกอย่างเสร็จแล้วและเชื่อมต่อแล้ว

  โดยปกติอุปกรณ์ Bluetooth และโทรศัพท์จะเชื่อมต่ออัตโนมัติทุกครั้งที่อุปกรณ์ทั้งสองอยู่ในระยะที่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยเปิด Bluetooth ไว้

เชื่อมต่อแป้นพิมพ์ เมาส์ หรืออุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ทันที

 1. เปิดอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณและทำให้ระบบสามารถมองเห็นอุปกรณ์ดังกล่าวได้

 2. บนหน้าจอ เริ่มต้น ให้ปัดนิ้วบนรายการแอปทั้งหมด จากนั้นเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > Bluetooth & และอุปกรณ์อื่นๆ

 3. เปิด Bluetooth จากนั้นเลือก เพิ่ม Bluetooth หรืออุปกรณ์อื่นๆ > Bluetooth เลือกอุปกรณ์ จากนั้นทำตามคำแนะนำเพิ่มเติมหากปรากฏ แล้วเลือก เสร็จสิ้น