การเชื่อมต่อ Wi-Fi

ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือที่เที่ยว และอื่นๆ คุณมีโอกาสพบเครือข่าย Wi‑Fi ที่คุณสามารถเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ การเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถออนไลน์และยังช่วยบันทึกข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์อีกด้วย

  1. บนหน้าจอเริ่ม

    ไอคอนโลโก้ Windows
    ปัดนิ้วบนรายการแอปทั้งหมด แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและระบบไร้สาย > Wi‑Fi

  2. เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ หากระบบถามรหัส ให้พิมพ์รหัสผ่านของเครือข่าย แล้วเลือก เสร็จสมบูรณ์

เพียงเท่านี้ คุณก็จะเห็นไอคอน Wi‑Fi ที่ด้านบนของหน้าจอเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จและพร้อมใช้งาน

เชื่อมต่อกับไอคอน Wi‑Fi ในแถบสถานะ

หากเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ โปรดดูหัวข้อ เหตุใดฉันเชื่อมต่อไม่ได้ เพื่อลองแก้ไขสิ่งต่างๆ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17237 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 4

คำติชม