สมุดบันทึกของ Cortana และการตั้งค่า

ใช้สมุดบันทึกของ Cortana เพื่อบอกเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจ สถานที่โปรด และสิ่งต่างๆ ที่คุณต้องการติดตาม เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณในสมุดบันทึกเพื่อให้ดำเนินการได้ดีขึ้น รับความช่วยเหลือในการตั้งค่าส่วนบุคคลเพิ่มเติมจาก Cortana

สิ่งที่น่าสนใจที่กำหนดไว้ใน Cortana

หากต้องการใช้สมุดบันทึกของ Cortana เลือก Cortana

ไอคอนสมุดบันทึก
บนหน้าจอ เริ่ม
ไอคอนโลโก้ Windows
จากนั้นเลือก เมนู > สมุดบันทึก
ไอคอนสมุดบันทึก

ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่ Cortana สามารถทำให้คุณได้

  • สภาพอากาศ รับข้อมูลพยากรณ์อากาศล่าสุดในสถานที่ที่คุณอยู่ได้เสมอ หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

  • การเดินทาง สามารถติดตามกำหนดการของเที่ยวบินจากอีเมล และให้ข้อมูลสถานะเที่ยวบินของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับปลายทางของคุณ

  • รู้รอบโดยทั่วไป ดูสภาพการจราจรบนเส้นทางประจำของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเมื่อต้องใช้เวลามากกว่าเดิม

  • ข่าวสาร รับข่าวล่าสุดได้ตามความสนใจของคุณ

  • กีฬา ติดตามกีฬาและทีมที่คุณชื่นชอบ

การตั้งค่าของ Cortana

นี่เป็นที่ที่คุณสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ ของ Cortana เช่น การติดตามเที่ยวบินและแพคเกจ ส่งการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ทุกประเภท การตอบสนองต่อ "ไง Cortana" และรับคำแนะนำบนหน้าจอเมื่อล็อก

เมื่อต้องการรับการตั้งค่า เปิด Cortana จากนั้นเลือก เมนู > การตั้งค่า

Image of Cortana's Notebook

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17239 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 27 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 7

คำติชม