รูปแบบลายเส้น

ปัดนิ้ว เลื่อน และกางนิ้วไปมาบนโทรศัพท์ของคุณ

รูปแบบลายเส้น

วิธีการ

หน้าที่

แตะ

ภาพมือแตะบนหน้าจอ

แตะที่รายการหนึ่งครั้ง

เปิดหรือเปิดใช้สิ่งที่คุณแตะ

แตะสองครั้ง

ข้อความโปรแกรมอ่านหน้าจอ (alt)

แตะสองครั้งบนรายการอย่างรวดเร็ว

ซูมเข้าหรือซูมออกในหลายขั้นตอน

กดค้าง

ภาพมือแตะค้างบนหน้าจอ

แตะแล้วปล่อยนิ้วไว้บนหน้าจอสักครู่

เปิดเมนู (เหมือนกับการคลิกขวาด้วยเมาส์)

ในโทรศัพท์บางรุ่น จะเป็นการทำงานฟังก์ชันรองของปุ่มการนำทาง เช่น กดปุ่มย้อนกลับค้างไว้จะเป็นการเปิดใช้ตัวสลับแอป

ปัดนิ้ว

ภาพการปัดนิ้วผ่านหน้าจอ

ขณะที่นิ้วกำลังสัมผัสหน้าจอ ให้คุณตวัดนิ้วอย่างรวดเร็วไปในทิศทางที่คุณต้องการให้หน้าจอเลื่อน

เลื่อนดูเมนูหรือเพจอย่างรวดเร็ว หรือขยับไปทางด้านข้างในแอป

เลื่อน

รูปของมือเลื่อนไปรอบๆ หน้าจอ

วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วไปรอบๆ โดยไม่ผละนิ้วจากจอ

เลื่อนไปรอบๆ หน้าจออย่างสม่ำเสมอ

หุบและกางนิ้ว

รูปภาพมือขณะหุบนิ้ว และกางนิ้วเพื่อซูมเข้าและซูมออก

วางสองนิ้วบนหน้าจอ แล้วดึงเข้าหากัน หรือแยกออกจากกันในท่าทางการหุบนิ้วหรือกางนิ้ว

ซูมเข้าหรือซูมออกบนแผนที่ เว็บเพจ หรือรูปภาพ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17243 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 4

คำติชม