ฟังการอ่านออกเสียงข้อความด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

โปรแกรมผู้บรรยายคือแอปตัวอ่านหน้าจอที่ใช้อ่านข้อความบนหน้าจอ เมื่อใช้โปรแกรมผู้บรรยายบนเริ่ม

ไอคอนเริ่มต้น
ให้กวาดนิ้วไปยังรายการแอปทั้งหมด จากนั้นเลือก การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > โปรแกรมผู้บรรยาย จากนั้นใช้การสลับเพื่อเปิดโปรแกรมผู้บรรยาย

การตั้งค่าโปรแกรมผู้บรรยาย

เมื่อต้องการปิดโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กดปุ่ม เพิ่มระดับเสียงและกดปุ่มเริ่ม

ไอคอนเริ่มต้น
ค้างไว้พร้อมกัน เมื่อคุณเปิดใช้การเปิดใช้งานด่วนของโปรแกรมผู้บรรยายไว้ การดำเนินการนี้จะกลับมาเปิดโปรแกรมผู้บรรยายด้วย

เมื่อใช้โปรแกรมผู้บรรยายด่วนบนเริ่ม

ไอคอนเริ่มต้น
ให้กวาดนิ้วไปยังรายการแอปทั้งหมด จากนั้นเลือก การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > โปรแกรมผู้บรรยาย จากนั้นใช้การสลับเพื่อเปิดโปรแกรมผู้บรรยาย

รูปแบบการสัมผัสของโปรแกรมผู้บรรยาย

เมื่อเปิดโปรแกรมผู้บรรยายแล้ว ให้ใช้รูปแบบการสัมผัสเฉพาะโปรแกรมผู้บรรยายเหล่านี้กับอุปกรณ์ของคุณ

รูปแบบการสัมผัส

รูปแบบการสัมผัสคืออะไร

กวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

เปลี่ยนโหมดการนำทาง

ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วเดียว

แสดงรายการถัดไปหรือก่อนหน้า

แตะหรือลากนิ้วเดียว

อ่านสิ่งที่อยู่ใต้นิ้วของคุณ

แตะสองครั้ง หรือกดค้างด้วยนิ้วเดียวแล้วแตะภายในหนึ่งวินาที

เปิดใช้งานการทำงานหลัก

แตะสามครั้ง หรือกดค้างด้วยนิ้วเดียวแล้วแตะสองครั้งภายในหนึ่งวินาที

เปิดใช้งานการทำงานรอง

ปัดไปทางซ้าย ขวา ขึ้น หรือลงด้วยสองนิ้ว

เลื่อน

แตะด้วยสองนิ้ว

หยุด ผู้บรรยาย ไม่ให้อ่าน

แตะด้วยสามนิ้ว

เปลี่ยนโหมดละเอียด

แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว

แสดงเมนูบริบท

ปัดสามนิ้วขึ้น

อ่านจากด้านบน

ปัดสามนิ้วลง

เริ่มการอ่านข้อความที่สามารถสืบค้นได้

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17245 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 6

คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)