ไอคอนจากโทรศัพท์

ไอคอนที่ด้านบนของหน้าจอบอกอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์ Windows ของคุณได้มากมาย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย ความแรงของสัญญาณ พลังงานจากแบตเตอรี่ เวลา และอื่นๆ อีกมากมาย ไอคอนที่คุณเห็นบ่อยที่สุดมีดังนี้

ความแรงของสัญญาณโทรศัพท์

แสดงความแรงของสัญญาณโทรศัพท์

ไม่มีสัญญาณเนื่องจากโทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์

โทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดใช้งานบนเครื่องบิน การสื่อสารแบบไร้สายปิดอยู่

SIM หายไป ไม่รู้จัก ปิดใช้งาน หรือเสียหาย

SIM ถูกล็อก เรียนรู้วิธีการปลอดล้อก

การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

การโอนสายเรียกเข้า

ไอคอนการโอนสายเรียกเข้า จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดการโอนสายเรียกเข้าใน การตั้งค่า > ระบบ > โทรศัพท์ จากนั้นสายจะถูกโอนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการ

ช่วงห้ามแสดงการแจ้งเตือน

จุ๊ๆๆ... ไอคอนช่วงห้ามแสดงการแจ้งเตือน ปรากฏขึ้น เมื่อเปิดช่วงห้ามแสดงการแจ้งเตือนในการตั้งค่าของ Cortana ดูCortana คืออะไร เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cortana

การใช้งานข้ามเขต

โทรศัพท์ของคุณกำลังใช้งานข้ามเขต และไม่ได้อยู่บนเครือข่ายโทรศัพท์บ้านของคุณ

โทรศัพท์ของคุณกำลังใช้งานข้ามเขตภายในประเทศ

โทรศัพท์ของคุณกำลังใช้งานข้ามเขตภายในประเทศ และเปิดใช้การโอนสายเรียกเข้า

โทรศัพท์ของคุณกำลังใช้งานข้ามเขตระหว่างประเทศ และเปิดใช้การโอนสายเรียกเข้า

การเชื่อมต่อ Wi‑Fi

โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi เมื่อมีการแสดงความแรงของสัญญาณ หากต้องการเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi ลองตรวจสอบ การเชื่อมต่อกับ Wi‑Fi

เปิดใช้งานฮอตสปอตจากมือถือใน การตั้งค่า > เครือข่ายและระบบไร้สาย > ฮอตสปอตจากมือถือ มีการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณทาง Wi‑Fi หรือ Bluetooth

แสดงการเชื่อมต่อที่ใช้ถ่ายโอนข้อมูล การเชื่อมต่ออาจปรากฎถัดจากไอคอนสัญญาณโทรศัพท์ หรือไอคอน Wi‑Fi

โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และคุณกำลังตั้งค่าสำหรับโทรศัพท์ Wi-Fi เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าการโทรผ่าน Wi-Fi ให้ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่ายและระบบไร้สาย > เครือข่ายโทรศัพท์และ SIM > การตั้งค่า SIM > กำหนดค่าการโทร ในส่วนการโทรผ่าน Wi-Fi เมื่อคุณเห็นไอคอนโทรผ่าน Wi-Fi ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณพร้อมกับคำว่า โทรผ่าน Wi-Fi บนไทล์โทรศัพท์หรือในแอปโทรศัพท์เอง คุณสามารถโทรหรือรับสายโทรศัพท์ผ่าน Wi-Fi ได้ การโทรผ่าน Wi-Fi ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์และรุ่นโทรศัพท์

Bluetooth

ดู... ไม่มีสาย ไอคอน Bluetooth ปรากฏขึ้นเมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth คุณพร้อมที่จะพูดคุยผ่านแฮนด์ฟรีโทรศัพท์ ฟังเพลง และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ Bluetooth โปรดดู การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

การแจ้งเตือน

ไอคอนศูนย์ปฏิบัติการ ปรากฏขึ้นเมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการ และดูการแจ้งเตือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ค้นหาการแจ้งเตือน

โหมดขับขี่

ลดสิ่งรบกวนเมื่อคุณกำลังขณะเดินทาง ไอคอนโหมดขับขี่ จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดโหมดขับขี่ บน เริ่ม

ไอคอนโลโก้ Windows
ปัดไปตามรายการแอปทั้งหมด จากนั้นเลือก การตั้งค่า > ระบบ > โหมดขับขี่ เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหากคุณต้องการ

เสียงกริ่ง

ปิดเสียงกริ่ง เปิดสั่น

ปิดเสียงกริ่ง ปิดสั่น

ตำแหน่ง

ไอคอนตำแหน่ง ปรากฏเมื่อแอปกำลังเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันของโทรศัพท์

แบตเตอรี่

กำลังสงสัยว่าคุณเหลือแบตเตอรี่เท่าใดใช่หรือไม่ ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไป

กำลังชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณเสียบปลั๊กไว้และแบตเตอรี่ถูกชาร์จจนเต็มแล้ว

แสดงให้เห็นว่าคุณเหลือพลังงานจากแบตเตอรี่เท่าใด เมื่อต้องการดูเปอร์เซ็นต์ที่เหลือ ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วดูภายใต้ไอคอน

เปิดใช้งานการประหยัดพลังงานอยู่ ปริมาณของไอคอนแบตเตอรี่ที่เติมเต็มจะบอกว่าคุณเหลือแบตเตอรี่อยู่เท่าใด

เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

ไอคอนนี้

Connected to VPN over Wi-Fi icon
ปรากฏเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ VPN ผ่าน Wi-Fi และไอคอนนี้
Connected to VPN over cellular data icon
แสดงเมื่อคุณเชื่อมต่อผ่านข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์

นาฬิกา

นาฬิกาแสดงเวลาปัจจุบัน บนหน้าจอ เริ่ม

ไอคอนโลโก้ Windows
ปัดไปยังรายการแอปทั้งหมด จากนั้นเลือก การตั้งค่า > เวลาและภาษา > วันที่และเวลา เพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลา

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17246 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 27 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 7

คำติชม