ไอคอนบนโทรศัพท์ของคุณ

ไอคอนที่ด้านบนของหน้าจอบอกอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณได้มากมาย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย ความแรงของสัญญาณ พลังงานจากแบตเตอรี่ เวลา และอื่นๆ อีกมากมาย ไอคอนที่คุณเห็นบ่อยที่สุดมีดังนี้

ความแรงของสัญญาณโทรศัพท์

แสดงความแรงของสัญญาณโทรศัพท์

ไม่มีสัญญาณเนื่องจากโทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์

โทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดใช้งานบนเครื่องบิน การสื่อสารแบบไร้สายปิดอยู่

SIM หายไป ไม่รู้จัก ปิดใช้งาน หรือเสียหาย

SIM ถูกล็อก เรียนรู้วิธีการปลดล็อก

การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

การโอนสาย

ไอคอนการโอนสาย จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดการโอนสายใน การตั้งค่า > ระบบ > โทรศัพท์ จากนั้นสายจะถูกโอนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการ

การใช้งานข้ามเขต

โทรศัพท์ของคุณกำลังใช้งานข้ามเขต และไม่ได้อยู่บนเครือข่ายโทรศัพท์บ้านของคุณ

โทรศัพท์ของคุณกำลังใช้งานข้ามเขตภายในประเทศ

โทรศัพท์ของคุณกำลังใช้งานข้ามเขตภายในประเทศ และเปิดใช้การโอนสาย

โทรศัพท์ของคุณกำลังใช้งานข้ามเขตระหว่างประเทศ และเปิดใช้การโอนสาย

การเชื่อมต่อ Wi‑Fi

โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi เมื่อมีการแสดงความแรงของสัญญาณ หากต้องการเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi ลองตรวจสอบ การเชื่อมต่อกับ Wi‑Fi

เปิดใช้งานฮอตสปอตจากมือถือใน การตั้งค่า > เครือข่ายและระบบไร้สาย > ฮอตสปอตจากมือถือ มีการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณทาง Wi‑Fi หรือ Bluetooth

แสดงการเชื่อมต่อที่ใช้ถ่ายโอนข้อมูล การเชื่อมต่ออาจปรากฎถัดจากไอคอนสัญญาณโทรศัพท์ หรือไอคอน Wi‑Fi

Bluetooth

ดูสิ...ไม่มีสาย ไอคอน Bluetooth ปรากฏขึ้นเมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth คุณพร้อมที่จะพูดคุยผ่านแฮนด์ฟรีโทรศัพท์ ฟังเพลง และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ Bluetooth โปรดดู การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

การแจ้งเตือน

ไอคอนศูนย์ปฏิบัติการ ปรากฏขึ้นเมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการ และดูการแจ้งเตือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ดำเนินการได้ทันที

โหมดขับขี่

ลดสิ่งรบกวนเมื่อขับขี่ ไอคอนโหมดขับขี่ จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดโหมดขับขี่ จากหน้าจอเริ่ม

ไอคอนโลโก้ Windows
ปัดนิ้วบนรายการแอปทั้งหมด แล้วเลือก การตั้งค่า > ระบบ > โหมดขับขี่ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า หากคุณต้องการ

เสียงกริ่ง

ปิดเสียงกริ่ง เปิดสั่น

ปิดเสียงกริ่ง ปิดสั่น

ตำแหน่งที่ตั้ง

ไอคอนตำแหน่งที่ตั้ง ปรากฏขึ้นเมื่อแอปกำลังเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของโทรศัพท์

แบตเตอรี่

กำลังสงสัยว่าคุณเหลือแบตเตอรี่เท่าใดใช่หรือไม่ ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไป

กำลังชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณเสียบปลั๊กไว้และแบตเตอรี่ถูกชาร์จจนเต็มแล้ว

แสดงให้เห็นว่าคุณเหลือพลังงานจากแบตเตอรี่เท่าใด เมื่อต้องการดูเปอร์เซ็นต์ที่เหลือ ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วดูภายใต้ไอคอน

เปิดใช้งานการประหยัดพลังงานอยู่ ปริมาณของไอคอนแบตเตอรี่ที่เติมเต็มจะบอกว่าคุณเหลือแบตเตอรี่อยู่เท่าใด

เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

ไอคอน VPN &@@#xE889; จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ VPN เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การเชื่อมต่ออาจปรากฎถัดจากไอคอนสัญญาณโทรศัพท์ หรือไอคอน Wi‑Fi

นาฬิกา

นาฬิกาแสดงเวลาปัจจุบัน จากหน้าจอเริ่ม

ไอคอนโลโก้ Windows
ปัดนิ้วบนรายการแอปทั้งหมด แล้วเลือก การตั้งค่า > เวลาและภาษา > วันและเวลาเพื่อเปลี่ยนวันและเวลา

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17247 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม