การปรับปรุงของแป้นพิมพ์

เราได้เพิ่มบางสิ่งเข้าไปยังแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อให้คุณพิมพ์บนโทรศัพท์ได้รวดเร็ว ง่ายดาย และสนุกสนานมากขึ้น

เริ่มต้นใช้งานการเขียนรูปร่าง

ลากนิ้วของคุณจากตัวอักษรหนึ่งไปยังอีกตัวอักษรหนึ่ง เพื่อสร้างรูปร่างของคำอย่างรวดเร็ว จากนั้นร้อยคำเข้าด้วยกันให้เป็นประโยค โดยยกนิ้วของคุณขึ้นหลังคำแต่ละคำเพื่อเว้นวรรค

GIF แสดงการใช้การเขียนรูปร่าง

เรียกดูข้อความด้วยตัวควบคุมเคอร์เซอร์

ตัวควบคุมเคอร์เซอร์เป็นวงกลมที่อยู่ใกล้กับด้านล่างของหน้าจอของคุณ กดตัวควบคุมเคอร์เซอร์ค้างไว้ และตวัดนิ้วในทิศทางที่คุณต้องการเพื่อเคลื่อนจากอักขระหนึ่งไปยังอีกอักขระหนึ่ง หรือจากบรรทัดหนึ่งไปยังอีกบรรทัดหนึ่ง หรือเลื่อนดูข้อความให้ช้าลงด้วยการกดแล้วลากนิ้วของคุณไปในทิศทางที่คุณต้องการย้ายเคอร์เซอร์ไป

GIF แสดงการนำทางข้อความด้วยตัวควบคุมเคอร์เซอร์

ย้ายแป้นพิมพ์ของคุณ

สำหรับโทรศัพท์ที่มีหน้าจอขนาด 5 นิ้วขึ้นไป ให้ปรับตำแหน่งของแป้นพิมพ์ใหม่โดยการกด Spacebar ค้างไว้เพื่อปลดล็อก จากนั้นลากนิ้วขึ้นหรือลงบนหน้าจอเพื่อเลือกวางแป้นพิมพ์ ลากแป้นพิมพ์ไปยังด้านใดด้านหนึ่งของหน้าจอเพื่อล็อกแป้นไว้กับที่

GIF แสดงการย้ายแป้นพิมพ์ไปมา

พูดในที่ๆ คุณพิมพ์

เมื่อต้องการใช้เสียงของคุณในที่ใดก็ตามที่คุณสามารถพิมพ์ได้ ให้เลือกไมโครโฟนที่ด้านบนของแป้นพิมพ์

GIF แสดงการเปิดใช้งานไอคอนไมโครโฟน

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17248 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 4

คำติชม