ส่งข้อความตัวอักษร

ต้องการพูดอะไรบางอย่างใช่หรือไม่ บนหน้าจอเริ่ม

ไอคอนโลโก้ Windows
เลือก การส่งข้อความ แล้วเลือก ข้อความใหม่ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่ติดต่อ พิมพ์ข้อความ แล้วเลือก ส่ง อาจมีการเรียกเก็บค่าส่งข้อความและข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์

หากคุณพิมพ์ข้อความแล้วไม่ได้ส่ง ระบบจะบันทึกไว้เป็นร่าง ข้อความดังกล่าวจะอยู่ใน การส่งข้อความ > การสนทนา

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17266 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม