ตั้งค่า Continuum สำหรับโทรศัพท์

วิธีการตั้งค่า Continuum ขึ้นอยู่กับชนิดของฮาร์ดแวร์ที่คุณใช้ สิ่งที่ต้องใช้ในการเริ่มต้นมีดังนี้

 • ทีวีหรือจอภาพที่มีอินพุตแบบ HDMI

 • โทรศัพท์ Windows 10โทรศัพท์มือถือ ที่เข้ากันได้กับ Continuum

 • อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับทีวีหรือจอภาพ

 • เต้าเสียบสายไฟสำหรับเสียบเข้ากับแท่นเชื่อมต่อหรืออะแดปเตอร์

หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับพีซี ดู Continuum สำหรับโทรศัพท์: คำถามที่ถามบ่อย เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณอาจจำเป็นต้องใช้

ซื้อโทรศัพท์ที่เข้ากันได้และอุปกรณ์เสริม

การเชื่อมต่อเข้ากับทีวีหรือจอภาพ

อุปกรณ์เสริมที่คุณสามารถใช้เชื่อมต่อได้จะมีอยู่สองชนิดคือแท่นเชื่อมต่อแบบมีสายซึ่งต้องเสียบเข้ากับโทรศัพท์ และอะแดปเตอร์ Miracast ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณได้โดยไม่ใช้สาย

แท่นเชื่อมต่อแบบผ่านสาย

วิธีการเชื่อมต่อโดยใช้แท่นเชื่อมต่อแบบผ่านสายมีดังนี้

 1. เสียบแท่นเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบสายไฟ

 2. หากคุณกำลังเชื่อมต่อเข้ากับทีวี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าอินพุตของทีวีเป็นแบบ HDMI

 3. เสียบแท่นเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต HDMI บนทีวีหรือจอภาพของคุณ

 4. เสียบโทรศัพท์เข้ากับแท่นเชื่อมต่อ

อะแดปเตอร์ไร้สาย

วิธีการเชื่อมต่อโดยใช้อะแดปเตอร์ไร้สายมีดังนี้

 1. เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบสายไฟ

 2. หากคุณกำลังเชื่อมต่อเข้ากับทีวี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าอินพุตของทีวีเป็นแบบ HDMI

 3. เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับพอร์ต HDMI บนทีวีหรือจอภาพของคุณ

 4. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้เลื่อนนิ้วไปที่รายชื่อแอปทั้งหมด แล้วเลือก Continuum

  ไอคอน Continuum

 5. เลือก ตั้งค่า (คุณจะเห็นหน้าจอนี้เฉพาะครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อเท่านั้น)

 6. เลือก อะแดปเตอร์ไร้สาย จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ

 7. บนหน้าจอการเชื่อมต่อ ให้เลือกชื่อของอะแดปเตอร์ไร้สาย

ขอความช่วยเหลือในเรื่องปัญหาการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อเข้ากับพีซี

แสดงเนื้อหาที่คุณชื่นชอบบนจอแสดงผลของพีซีโดยไม่จำเป็นต้องใช้แท่นเชื่อมต่อหรืออะแดปเตอร์ไร้สาย ดู Continuum สำหรับโทรศัพท์: คำถามที่ถามบ่อย เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณอาจจำเป็นต้องมีใช้

พีซี Windows

วิธีการเชื่อมต่อโดยใช้พีซี

 1. เสียบปลั๊กพีซีและเปิดเครื่อง

 2. ลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณ

 3. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้เลื่อนนิ้วไปที่รายชื่อแอปทั้งหมด แล้วเลือกContinuum

  ไอคอน Continuum

 4. เลือก ตั้งค่า (คุณจะเห็นหน้าจอนี้เฉพาะครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อเท่านั้น)

 5. เลือก อะแดปเตอร์ไร้สาย จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ

 6. บนหน้าจอการเชื่อมต่อ ให้เลือกชื่อของพีซี

 7. เมื่อพีซีแจ้งเตือนให้คุณทำการเชื่อมต่อ ให้เลือก ใช่ หากคุณไม่เห็นหน้าจอแจ้งเตือน ให้เลือก ศูนย์ปฏิบัติการ บนแถบงาน จากนั้นควรมีข้อความแจ้งปรากฎขึ้น

ขอความช่วยเหลือในเรื่องปัญหาการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อเมาส์และแป้นพิมพ์

ทันทีที่คุณเชื่อมต่อเข้ากับทีวีหรือจอภาพแล้ว คุณจะสามารถเริ่มต้นใช้ Continuum ได้ทันที โดยใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นแผงสัมผัส หากต้องการทำมากกว่านี้ เชื่อมต่อเมาส์และแป้นพิมพ์ และทำงานเพิ่มเติมกับเอกสาร Word, สเปรดชีตใน Excel และอีเมล

หากคุณเชื่อมต่ออยู่กับพีซี ให้ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นแผงสัมผัส หรือใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับพีซีของคุณ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17267 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 4

คำติชม