ซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อ

คุณอาจเห็นผู้ติดต่อของคุณในแอปบุคคล หากคุณเพิ่มหรือเชื่อมโยงบัญชีอีเมล (เช่น Outlook, Exchange หรือ Gmail) กับบัญชี Microsoft ของคุณแล้ว เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ ผู้ติดต่อจากบัญชีนั้นจะถูกเพิ่มไปในแอปบุคคลโดยอัตโนมัติ

หากคุณไม่เห็นที่ติดต่อในแอปบุคคล หรือคุณต้องการเพิ่มผู้ติดต่อ วิธีที่ง่ายที่สุดคือ เพิ่มอีเมลทั้งหมดและบัญชีของไซต์ต่างๆ ไปยังแอปบุคคล

เพิ่มผู้ติดต่อจากบัญชีอีเมลของคุณ

 1. เปิดแอปบุคคลบนโทรศัพท์

 2. เลือก เพิ่มเติม

  ภาพของไอคอนเพิ่มเติม
  แล้วเลือก การตั้งค่า

 3. เลือก เพิ่มบัญชี

 4. เลือกประเภทของบัญชีที่ต้องการเพิ่ม หรือเลือก การตั้งค่าขั้นสูง หากคุณต้องการเพิ่มอย่างอื่นนอกจากที่มีอยู่ในรายการ

  หน้าจอเพิ่มบัญชีบนแอปบุคคล

 5. ป้อนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม

เพิ่มที่ติดต่อจากเครือข่ายสังคม

 1. ตรวจดูว่าคุณมีแอปเครือข่ายสังคมที่คุณต้องการ หากคุณยังไม่มีแอปที่คุณต้องการ เปิดแอปบุคคล แล้วเลือก เพิ่มเติม

  ภาพของไอคอนเพิ่มเติม
  เลือก การตั้งค่า แล้วเลือก รับแอปสังคม เพื่อค้นหาและดาวน์โหลดแอปจาก Windows Store

 2. เปิดแอปเครือข่ายสังคมในโทรศัพท์ของคุณ แล้วลงชื่อเข้าใช้

 3. หากแอปถามว่าคุณต้องการเชื่อมต่อหรือไม่ ให้เลือก เชื่อมต่อ หรือไปที่หน้าการตั้งค่าของแอปเครือข่ายสังคม แล้วเชื่อมต่อจากที่นั่น

คุณจะเห็นที่ติดต่อในเครือข่ายสังคมเมื่อคุณเปิดแอปบุคคล

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17273 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 16 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม