การใช้ ไม่ต้องติดตาม ใน Internet Explorer 11


การติดตามคืออะไร

การติดตามหมายถึงวิธีการที่เว็บไซต์ ผู้ให้บริการด้านเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้โฆษณา และอื่นๆ เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานไซต์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามเพจที่คุณเยี่ยมชม ลิงก์ที่คุณคลิก และผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อหรือวิจารณ์ การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ไซต์เหล่านี้สามารถนำเสนอเเเนื้อหาแบบเฉพาะบุคคล เช่น โฆษณาหรือการแนะนำ แต่นั่นก็หมายถึงว่ามีการรวบรวมข้อมูลการเรียกดูของคุณเช่นกัน และมักจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ร่วมกับบริษัทอื่นๆ

ใช้ ไม่ต้องติดตาม เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ 

เมื่อเปิดใช้คุณลักษณะไม่ต้องติดตาม โปรแกรม Internet Explorer จะส่งคำขอไม่ต้องติดตาม ไปยังไซต์ที่คุณเยี่ยมชม และไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของเนื้อหาที่โฮสต์บนไซต์เหล่านั้น คำขอไม่ต้องติดตามจะแจ้งให้ไซต์และผู้ให้บริการด้านเนื้อหาเหล่านี้ทราบว่าคุณไม่ต้องการให้มีการติดตามการเรียกดูของคุณ


ปิด ไม่ต้องติดตาม

  1. เปิด Internet Explorer แล้วเลือกปุ่มเครื่องมือ
  2. เลือก ความปลอดภัย ปิดคำขอไม่ต้องติดตาม

การใช้ การป้องกันการติดตาม เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

การป้องกันการติดตาม จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการส่งข้อมูลการเรียกดูของคุณให้แก่ผู้ให้บริการด้านเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอกในไซต์ที่คุณเยี่ยมชมด้วยการบล็อกเนื้อหาจากผู้ให้บริการเหล่านั้น

วิธีใช้ Internet Explorer เวอร์ชันก่อนหน้า

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17288 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม