ฉันกำลังใช้ Internet Explorer เวอร์ชันใด

นำไปใช้กับ: Windows 10Internet ExplorerWindows 8.1

Windows 10


ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ Internet Explorer แล้วเลือก Internet Explorer ในรายการผลการค้นหา ในมุมบนขวาของ Internet Explorer เลือกปุ่ม เครื่องมือ  แล้วเลือก เกี่ยวกับ Internet Explorer

เกี่ยวกับ Internet Explorer