การค้นหาและรับคำแนะนำในการเรียกดูใน Internet Explorer 11สำหรับ Windows 10

เพื่อทำให้การเรียกดูง่ายขึ้น Internet Explorer จะแนะนำเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ โดยยึดตามไซต์ที่คุณเยี่ยมชมบ่อยที่สุด

การเรียกดูคำแนะนำในแถบที่อยู่

เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ในแถบที่อยู่ Internet Explorer จะแนะนำเว็บไซต์ คำที่ใช้ค้นหา แอป หรือคำแนะนำด้านสภาพอากาศและการเงินโดยอัตโนมัติ คำแนะนำเหล่านี้จะยึดตามประวัติการเรียกดู การกดแป้น และรายการโปรดของคุณ เพื่อให้เบราว์เซอร์สามารถแสดงผลลัพธ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น

ค้นหาอัตโนมัติ

หากคุณใส่ข้อความในแถบที่อยู่ใน Internet Explorer และที่อยู่นั้นไม่สามารถแปลงเป็นที่อยู่เว็บที่ถูกต้อง หรือข้อความนั้นขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายคำถาม หรือคำว่า "search" "find" หรือ "go" เมื่อนั้น Internet Explorer จะเปลี่ยนเส้นทางให้คุณไปยังผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของคุณเพื่อช่วยคุณระบุตำแหน่งไซต์ที่กำลังค้นหา

เมื่อต้องการปิดการค้นหาอัตโนมัติ

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วเลือกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน
 2. เลือกปุ่มเครื่องมือ แล้วเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. ในแท็บขั้นสูงภายใต้ การเรียกดู ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ต้องค้นหาจากแถบที่อยู่


รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียกดู

Internet Explorer จะให้คำแนะนำในการค้นหาและไซต์แนะนำ เพื่อช่วยให้คุณทราบเกี่ยวคำที่ใช้ค้นหาหรือเว็บไซต์ที่คุณอาจสนใจ

คำแนะนำในการค้นหา

คำแนะนำในการค้นหาในแถบที่อยู่ใน Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อปสามารถช่วยคุณปรับปรุงการค้นหาได้ด้วยการเสนอแนะคำที่ใช้ค้นหาขณะที่คุณพิมพ์

เมื่อต้องการปิดคำแนะนำในการค้นหา

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วเลือกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน
 2. เลือกลูกศรทางด้านขวาของแถบที่อยู่ แล้วเลือก ปิดคำแนะนำในการค้นหา

ไซต์แนะนำในเดสก์ท็อป

ไซต์แนะนำคือบริการออนไลน์ที่ Internet Explorer ใช้ในการแนะนำเว็บไซต์ที่คุณอาจสนใจโดยพิจารณาจากไซต์ที่คุณเยี่ยมชมบ่อยที่สุด

เมื่อต้องการเปิดใช้ไซต์แนะนำ

 1. เปิด Internet Explorer แล้วเลือกปุ่มรายการโปรด
 2. เลือก เปิดใช้ไซต์แนะนำ (อยู่ที่ด้านล่างสุดของรายการโปรด)
 3. ในกล่องโต้ตอบ ไซต์แนะนำ ให้เลือก ใช่


สำหรับ Windows 7

เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ในแถบที่อยู่ Internet Explorer จะสามารถแนะนำเว็บไซต์และคำที่ใช้ค้นหาให้โดยอัตโนมัติ โดยยึดตามไซต์ที่คุณเยี่ยมชมมากที่สุด รายการโปรด หรือคำที่ใช้ค้นหายอดนิยม

ผู้ให้บริการการค้นหา

ผู้ให้บริการการค้นหาคือ Add-on ที่เพิ่มความสามารถให้แก่คำแนะนำในการค้นหาและการค้นหาอัตโนมัติของ Internet Explorer ในแถบที่อยู่ คุณสามารถติดตั้งผู้ให้บริการการค้นหาได้หลายรายการ แต่จะมีเพียงรายการเดียวที่เป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการติดตั้งผู้ให้บริการการค้นหา Add-on

 1. เปิด Internet Explorer เลือกปุ่มเครื่องมือ แล้วเลือก จัดการ Add-on
 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดการ Add-on ให้เลือก ผู้ให้บริการการค้นหา แล้วเลือก ค้นหาผู้ให้บริการการค้นหาเพิ่มเติม
 3. เลือกผู้ให้บริการการค้นหาที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วติดตั้งด้วยการเลือก เพิ่มไปยัง Internet Explorer

เมื่อต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของคุณ

 1. เปิด Internet Explorer เลือกปุ่มเครื่องมือ แล้วเลือก จัดการ Add-on
 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดการ Add-on ให้เลือก ผู้ให้บริการการค้นหา
 3. เลือกผู้ให้บริการการค้นหาที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น แล้วเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการลบผู้ให้บริการการค้นหาออก

 1. เปิด Internet Explorer เลือกปุ่มเครื่องมือ แล้วเลือก จัดการ Add-on
 2. ในกล่องโต้ตอบ จัดการ Add-on ให้เลือก ผู้ให้บริการการค้นหา
 3. เลือกผู้ให้บริการการค้นหาที่คุณต้องการลบออก แล้วเลือก ลบออก

คำแนะนำในการค้นหา

คำแนะนำในการค้นหาในแถบที่อยู่จะช่วยคุณปรับปรุงการค้นหาด้วยการเสนอแนะคำที่ใช้ค้นหาที่เกี่ยวข้องขณะที่คุณพิมพ์ คำแนะนำเหล่านี้มาจากผู้ให้บริการการค้นหาที่เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้หรือปิดคำแนะนำในการค้นหา ให้เปิด Internet Explorer และเริ่มต้นการป้อนคำที่ใช้ค้นหาในแถบอยู่ จากนั้นเลือก เปิดใช้คำแนะนำ (หรือปิดคำแนะนำ) ในเมนูดรอปดาวน์

ค้นหาอัตโนมัติ

หากคุณใส่ข้อความในแถบที่อยู่ใน Internet Explorer ที่เป็น URL ที่ไม่ถูกต้อง หรือหากข้อความนั้นขึ้นต้นด้วยคำว่า "search" "find" "go" หรือเครื่องหมายคำถาม เมื่อนั้น Internet Explorer จะเปลี่ยนเส้นทางให้คุณไปยังผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของคุณเพื่อช่วยคุณระบุตำแหน่งไซต์ที่กำลังค้นหา

เมื่อต้องการปิดการค้นหาอัตโนมัติ

 1. เปิด Internet Explorer เลือกปุ่มเครื่องมือ แล้วเลือก จัดการ Add-on
 2. ในแท็บขั้นสูงภายใต้ การเรียกดู ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ต้องค้นหาจากแถบที่อยู่

ไซต์แนะนำ

ไซต์แนะนำคือบริการออนไลน์ที่ Internet Explorer ใช้ในการแนะนำเว็บไซต์ที่คุณอาจสนใจโดยพิจารณาจากไซต์ที่คุณเยี่ยมชมบ่อยที่สุด

เมื่อต้องการเปิดใช้ไซต์แนะนำ

 1. เปิด Internet Explorer แล้วเลือกปุ่มรายการโปรด
 2. เลือก เปิดใช้ไซต์แนะนำ (อยู่ที่ด้านล่างสุดของศูนย์กลางรายการโปรด) แล้วเลือก ใช่
 3. ในกล่องโต้ตอบ ไซต์แนะนำ ให้เลือก ใช่

เมื่อต้องการใช้ไซต์แนะนำ

ดูไซต์ที่แนะนำให้คุณเมื่อคุณเปิดใช้งานไซต์แนะนำ

 1. เปิด Internet Explorer แล้วเลือกปุ่มรายการโปรด
 2. เลือก ดูไซต์แนะนำ

เมื่อต้องการปิดไซต์แนะนำ

 1. เปิด Internet Explorer แล้วเลือกปุ่มเครื่องมือ
 2. ชี้ไปที่ ไฟล์ แล้วล้างเครื่องหมายถูกของไซต์แนะนำ


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17297 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม