เพิ่มการโทรไปยังเซสชัน

นำไปใช้กับ: Surface Hub

หากคุณกำลังทำงานอยู่บน Surface Hub และต้องการเพิ่มการประชุมทางโทรศัพท์ ให้เปิด Skype for Business จากนั้นเลือกปุ่ม การโทร หากคุณทราบหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ต้องการติดต่อ เลือก ทำการโทร

เมื่อต้องการค้นหาบุคคล เลือก ค้นหาบุคคล จากนั้นพิมพ์ชื่อของบุคคลนั้น

การค้นหาบุคคลเพื่อเพิ่มลงใน Skype การโทร

เมื่อคุณพบบุคคลที่คุณต้องการโทร เลือกบุคคลนั้น เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลเพิ่มเติม ให้ค้นหาอีกครั้ง และเลือกคนที่คุณต้องการเพิ่มลงในการโทรทีละคน เมื่อต้องการเริ่มต้นการโทร เลือก เชิญ

หากคุณกำลังอยู่ในการโทร และคุณต้องการเพิ่ม Surface Hub โปรดดู เพิ่ม ลงในการประชุมที่ได้กำหนดเวลาไว้แล้ว

หากคุณกำลังใช้งาน Surface Hub และคุณต้องการเข้าร่วมการโทรที่ได้กำหนดเวลาไว้แล้ว โปรดดู สลับไปยังการประชุมหรือเซสชันใหม่