เพิ่มบุคคลไปยังการโทรที่ดำเนินการอยู่

หากคุณอยู่ในการประชุมทางโทรศัพท์และต้องการเพิ่มบุคคลอื่น เลือกปุ่ม บุคคล แล้วค้นหาบุคคลหรือป้อนหมายเลข

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลเพิ่มเติม ให้ค้นหาอีกครั้ง และเลือกคนที่คุณต้องการเพิ่มลงในการโทรทีละคน เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลหรือผู้คนในการโทร เลือก เชิญ

สกรีนช็อตของการเพิ่มบุคคลไปยังการโทร Skype

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17305 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม