กำหนดเวลาไว้แล้ว

หากคุณจัดกำหนดการประชุมไว้แล้ว คุณจะเห็นกำหนดการประชุมบนหน้าจอต้อนรับ เลือกช่วงเวลาเพื่อเข้าร่วม

รูปของหน้าจอต้อนรับพร้อมการประชุมที่มีกำหนดการแล้ว

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17307 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม