การวาดบนไวท์บอร์ด

ใช้ปากกา Surface Hub เพื่อวาดบนไวท์บอร์ด

เมื่อต้องการเปลี่ยนสี ให้เลือกสีที่ต้องการจากเมนูที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอไวท์บอร์ด

รูปของตัวเลือกสีบนไวท์บอร์ด

เมื่อต้องการลบ ให้กลับด้านปากกาแล้วกดบนหน้าจอสัมผัส เช่นเดียวกับที่คุณใช้ยางลบจากดินสอ หรือเลือกยางลบด้วยตนเอง แล้วใช้ปลายปากกาเลือกปุ่ม ยางลบ

รูปของตัวเลือกสีบนไวท์บอร์ด

เมื่อต้องการวาดด้วยนิ้วมือ เลือกปุ่ม สัมผัส ปุ่นนี้จะสลับการทำงานระหว่างการย้ายรายการไปรอบๆ ไวท์บอร์ดและการวาดบนไวท์บอร์ด

นี่คือลักษณะของปุ่ม เมื่อคุณสามารถใช้นิ้วมือเพื่อเลื่อนรายการไปรอบๆ ไวท์บอร์ด:

รูปของปุ่มสลับไปใช้การสัมผัสไวท์บอร์ด

นี่คือลักษณะของปุ่ม เมื่อคุณสามารถใช้นิ้วมือเพื่อวาด:

รูปของปุ่มสลับไปใช้การสัมผัสไวท์บอร์ด

เมื่อต้องการเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของไวท์บอร์ด ให้ใช้ปุ่ม Lasso:

รูปของปุ่ม Lasso บนไวท์บอร์ด

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17313 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม