สิ้นสุดการโทรโดยไม่สิ้นสุดเซสชันของคุณ

เมื่อสิ้นสุดการสนทนา ให้เลือกปุ่ม วางสาย ระบบจะวางสายและยกเลิกการเชื่อมต่อ แต่คุณสามารถทำงานบน Surface Hub ต่อไปได้ภายในห้อง

ปุ่ม สิ้นสุดการโทร

ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว โปรดดูที่ สิ้นสุดเซสชันของคุณ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17314 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม