แป้นพิมพ์ลัดและการช่วยสำหรับการเข้าถึง

Surface Hub มีแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้เพื่อทำงานได้เร็วขึ้นหรือเปิดฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงตามขั้นตอนต่อไปนี้:

กดแป้นต่อไปนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แป้นโลโก้ Windows

Start icon

ไปที่ เริ่ม

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ A

เปิดการดำเนินการด่วน

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ F

เข้าสู่หรือออกจากโหมดเต็มหน้าจอ

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ N

เปิดการแจ้งเตือน

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ S

เปิด Cortana/ค้นหา

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ T

เปิดวันและเวลา

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ W

ส่งไปยังไวท์บอร์ด

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ X

สลับแถบด้านข้าง

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ 1

เปิดบานหน้าต่างการโทรในแถบด้านข้าง/ปิดแถบด้านข้าง

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ 2

เปิด People Pane ในแถบด้านข้าง/ปิดแถบด้านข้าง

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ 3

เปิดบานหน้าต่างข้อความในแถบด้านข้าง/ปิดแถบด้านข้าง

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ 4

เปิดบานหน้าต่างเนื้อหาในแถบด้านข้าง/ปิดแถบด้านข้าง

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ F6

เลื่อนโฟกัสของคีย์บอร์ดไปมาที่แถบด้านข้าง แถบด้านบน และแถบด้านล่าง

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ F6 + Shift

เลื่อนโฟกัสของคีย์บอร์ดไปมาที่แถบด้านข้าง แถบด้านบน และแถบด้านล่างในทิศทางตรงกันข้าม

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ Tab

ไปที่มุมมองงาน

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ Backspace

ย้อนกลับ

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ spacebar

สลับภาษาสำหรับการป้อนค่าหรือคีย์บอร์ด

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ Enter

เปิดโปรแกรมผู้บรรยาย

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ เครื่องหมายบวก (+)

เปิดแว่นขยาย

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + PrtScn

เปิดหรือปิดความคมชัดสูง

Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Num Lock

สลับเมาส์คีย์

กด Shift ขวาค้างไว้ 8 วินาที

สลับแป้นกรอง

กด Shift 5 ครั้ง

สลับแป้นตรึง

กด Num Lock ค้างไว้ 5 วินาที

สลับแป้นสลับ

แป้นโลโก้ Windows

Start icon
+ Esc

สิ้นสุดเซสชันของคุณ

แป้นพิมพ์ลัด

คีย์บอร์ด Surface Hub มีแป้นพิเศษที่เรียกว่า แป้นพิมพ์ลัด ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น

กดแป้นพิมพ์ลัดนี้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ใช้แป้นพิมพ์ลัดการโทรเพื่อเปิดบานหน้าต่างการโทร Skype for Business ในแถบด้านข้าง
/
ใช้แป้นพิมพ์ลัดการโทรเพื่อปิดบานหน้าต่าง Skype for Business ในแถบด้านข้าง

เปิดหรือปิดบานหน้าต่างการโทรในแถบด้านข้าง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดบุคคลเพื่อเปิดหรือปิดบนหน้าต่างบุคคล Skype for Business ในแถบด้านข้าง

เปิดหรือปิดบานหน้าต่างการเชื่อมต่อบุคคลในแถบด้านข้าง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดการรับส่งข้อความเพื่อเปิดหรือปิดบานหน้าต่างการรับส่งข้อความ Skype for Business ในแถบด้านข้าง

เปิดหรือปิดบานหน้าต่างการรับส่งข้อความในแถบด้านข้าง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเนื้อหาเพื่อเปิดหรือปิดบานหน้าต่างเนื้อหา Skype for Business ในแถบด้านข้าง

เปิดหรือปิดบานหน้าต่างเนื้อหาในแถบด้านข้าง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดไมโครโฟนเพื่อเปิดไมโครโฟนเมื่อใช้ Skype for Business
/
ใช้แป้นพิมพ์ลัดไมโครโฟนเพื่อปิดไมโครโฟนเมื่อใช้ Skype for Business

เปิดหรือปิดไมโครโฟน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดกล้องเพื่อเปิดกล้องเมื่อใช้ Skype for Business
/
ใช้แป้นพิมพ์ลัดกล้องเพื่อปิดกล้องเมื่อใช้ Skype for Business

เปิดหรือปิดกล้อง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดแถบด้านข้างซ้ายเพื่อย้ายไปยังแถบด้านข้างซ้าย
/
ใช้แป้นพิมพ์ลัดแถบด้านข้างขวาเพื่อย้ายไปยังแถบด้านข้างขวา

สลับแถบด้านข้าง

ใช้แป้นพิมพ์ลัดปฏิทินเพื่อเปิดหรือปิดวันที่และเวลา

เปิดหรือปิดวันที่และเวลา

ใช้แป้นพิมพ์ลัด cog เพื่อเปิดการดำเนินการด่วน

เปิดการดำเนินการด่วน

ใช้แป้นพิมพ์ลัด project เพื่อเปิดหรือปิดการแชร์หน้าจอ

เปิดหรือปิดการแชร์หน้าจอ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดลูกศรคู่เพื่อปรับขนาดแอปที่คุณกำลังใช้

เข้าสู่หรือออกจากโหมดเต็มหน้าจอของแอปที่คุณกำลังใช้

ใช้แป้นพิมพ์ลัด annotate เพื่อส่งรายการจากแอปไปยังไวท์บอร์ดเพื่อให้คุณสามารถวาดบนนั้น

ส่งไปยังไวท์บอร์ด

ใช้แป้นพิมพ์ลัดแว่นขยายเพื่อเปิด Cortana หรือค้นหา

เปิด Cortana หรือค้นหา

ใช้แป้นพิมพ์ลัดมุมมองงานเพื่อไปที่มุมมองงานเพื่อสลับไปมาระหว่างแอปที่เปิด

ไปที่มุมมองงาน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเสร็จสิ้นเพื่อสิ้นสุดเซสชันของคุณ

สิ้นสุดเซสชันของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง

เมื่อต้องการเข้าถึงตัวเลือกการเข้าถึง เลือกลูกศรขึ้น&ถัดจากไอคอนการแจ้งเตือน เลือก ความง่ายในการเข้าถึง

โปรแกรมผู้บรรยาย จะอ่านสิ่งที่แสดงอยู่บนหน้าจอ รวมถึงเนื้อหาของหน้าต่างที่ใช้งาน ตัวเลือกเมนู หรือข้อความที่พิมพ์

แว่นขยาย จะขยายส่วนต่างๆ ของหน้าจอเพื่อให้มองเห็นง่ายขึ้น

ความคมชัดสูง เพิ่มความคมชัดของข้อความและรูปภาพบางส่วนบนหน้าจอเพื่อทำให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน และง่ายต่อการจำแนกแยกแยะ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ ของการช่วยสำหรับการเข้าถึงได้โดยไปที่แอปการตั้งค่า หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของบริษัทเพื่อขอความช่วยเหลือ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17317 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม