กำหนดเวลาให้ Surface Hub ล่วงหน้า

การจัดกำหนดการของ Surface Hub คล้ายคลึงกับการจัดกำหนดการห้องประชุมสำหรับการประชุม หากคุณกำหนดการประชุมใน Outlook ให้เลือก Surface Hub ที่ต้องการใชกจากรายการห้องทพร้อมใช้งาน

การเลือก Surface Hub ในคำเชิญเข้าร่วมประชุม Outlook

หากคุณไม่แน่ใจว่า Surface Hub ถูกเรียกว่าอะไร โปรดสอบถามฝ่ายสนับสนุนของบริษัท

หากคุณต้องการเพิ่มการประชุมทางโทรศัพท์ด้วย ให้เลือก การประชุม Skype (หรือ การประชุม Lync) เพื่อเพิ่มรายการ

ปุ่มการประชุม Skype ใน Outlook

เพิ่มบุคคลที่คุณต้องการเชิญ รวมถึงข้อมูลการประชุมอื่นๆ แล้วเลือก ส่ง

คำเชิญให้เข้าร่วมการประชุม Skype ใน Outlook

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17325 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม