แบ่งปันเนื้อหาจากไดรฟ์ USB

นำไปใช้กับ: Surface Hub

หากคุณมีไฟล์ที่บันทึกไว้ในไดรฟ์ USB ให้เสียบไดรฟ์เข้ากับพอร์ต USB บน Surface Hub ข้อความการแจ้งเตือนจะแสดงขึ้น ให้เลือกเพื่อเปิด File Explorer จากนั้นเลือกไฟล์ที่คุณต้องการทำงาน

File Explorer แสดงไฟล์บนไดรฟ์ USB

ถ้าคุณพลาดการแจ้งเตือน เลือกเริ่มต้น

ไอคอนเริ่มต้น
ด้านล่างของหน้าจอสัมผัส จากนั้นไปที่ แอปทั้งหมด และเลือก File Explorer

แอปทั้งหมดบนเมนูเริ่มต้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแบ่งปันหน้าจอกับบุคคลในการโทร Skype โปรดดู แสดงหน้าจอในระหว่างการโทร