เสียงและวิดีโอ

หากต้องการปิดเสียงไมโครโฟน เลือกปุ่ม ไมโครโฟน

ปุ่มไมโครโฟน

หากต้องการยกเลิกการปิดเสียง ให้เลือกปุ่มนั้นอีกครั้ง

เมื่อคุณเริ่มการโทร การสตรีมวิดีโอภาพภายในห้องจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น Surface Hub จะสลับกล้องอัตโนมัติเพื่อถ่ายทอดมุมมองที่ดีที่สุดในห้องให้แก่ผู้คน หากต้องการสลับกล้องด้วยตนเอง หรือหยุดแชร์วิดีโอ เลือกปุ่ม วิดีโอ

ปุ่มวิดีโอ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17330 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม