เริ่ม คือ ที่ๆ คุณสามารถเปิดแอปต่างๆ รวมถึง Skype for Business หากคุณต้องการโทรออก ไวท์บอร์ด OneNote สำหรับการทำงานร่วมกัน และแอป เชื่อมต่อ สำหรับฉายภาพหน้าจอ เลือก เริ่ม

Start icon
บนหน้าจอสัมผัสเพื่อเริ่มใช้งาน

เลือก แอปทั้งหมด แล้วเลือกแอปที่คุณต้องการใช้จากรายการ

เมนูเริ่ม

หากมีแอปที่คุณต้องการให้เพิ่มใน Surface Hub โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ในที่ทำงานที่มีหน้าที่จัดการ Surface Hub

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17331 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)