ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

หยุดแชร์หน้าจอของคุณ

คุณสามารถหยุดแชร์หน้าจอได้โดยทำตามวิธีต่อไปนี้

  • หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย ใหถอดสายออกจากอุปกรณ์

  • หากคุณเชื่อมต่อกับ Miracast แบบไร้สาย ให้ไปที่อุปกรณ์ของคุณ แล้วหยุดการเชื่อมต่อ หากคุณใช้อุปกรณ์ที่ทำงานบน Windows 8 หรือใหม่กว่า ให้กดแป้นโลโก้ Windows + K บนแป้นพิมพ์ แล้วเลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ

  • ปิดแอปเชื่อมต่อ หากคุณมองไม่เห็นแอปเชื่อมต่อ ให้เลือกปุ่ม มุมมองงาน แล้วเลือกแอปเชื่อมต่อ

  • หากคุณสิ้นสุดการทำงานบน Surface Hub แล้ว ให้เลือก เสร็จสิ้น เพื่อสิ้นสุดการประชุมและการเชื่อมต่อ Surface Hub จะล้างระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเซสชันถัดไป โปรดตรวจสอบว่าได้ บันทึกหรือส่งแฟ้มใดๆ ที่คุณต้องการเก็บเรียบร้อยแล้ว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแชร์หน้าจอกับบุคคลอื่นบนการโทร Skype โปรดดูที่ นำเสนอหน้าจอ (หรือหยุดการนำเสนอ) ระหว่างการโทร

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17332 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 13 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 4

คำติชม