สลับไปยังการประชุมหรือเซสชันใหม่

หากคุณกำลังใช้งาน Surface Hub สำหรับการประชุม และคุณมีการประชุมอื่นหลังจากนั้นบน Surface Hub เดียวกัน การเริ่มการประชุมครั้งถัดไปทำได้สองวิธีดังนี้

จากบานหน้าต่างการโทร

เลือกปุ่มการโทร แล้วเลือก ดูการประชุมที่จัดกำหนดการไว้ เลือกการประชุมเพื่อเข้าร่วม หากการประชุมไม่ได้กำหนดไว้เป็นการประชุม Skype for Business ตั้งแต่แรก คุณจะมีตัวเลือกเพื่อขอผู้จัดการประชุมดำเนินการประชุมทางออนไลน์ หรือใช้ Surface Hub ต่อไป

บานหน้าต่างการโทรจะแสดงการประชุมตามกำหนดการครั้งถัดไป

จากหน้าจอต้อนรับ

อย่าลืมบันทึกสิ่งต่างๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้ แล้วเลือก ฉันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วSurface Hub จะถูกล้าง เมื่อเสร็จสิ้น คุณจะเห็นหน้าจอต้อนรับ เลือกการประชุมถัดไปเพื่อเข้าร่วม

ปุ่มเสร็จสิ้น

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17333 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 ธ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 7

คำติชม