การใช้แอป

นำไปใช้กับ: Surface Hub

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีการใช้แอปบน Surface Hub:

สลับไปมาระหว่างแอปที่เปิดอยู่


หากคุณเปิดแอปมากกว่า 1 รายการ ให้สลับแอปเหล่าานั้นไปมาอย่างรวดเร็วด้วยปุ่มมุมมองงาน ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอสัมผัส

ปุ่มมุมมองงาน

เมื่อคุณอยู่ในมุมมองงาน เพียงแค่เลือกแอปที่คุณต้องการสลับไปใช้ แอปอื่นๆ จะยังคงเปิดอยู่ และคุณสามารถเปลี่ยนกลับมาได้ด้วยวิธีเดียวกัน หรือถ้าคุณต้องการใช้มากกว่าหนึ่งแอปบนหน้าจอในเวลาเดียวกัน ให้ลากแอปแรกที่คุณต้องการใช้ไปด้านหนึ่งของหน้าจอสัมผัส และแอปดังกล่าวก็จะเข้าตำแหน่งทันที จากนั้นลากอีกแอปหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

การใช้แอปแบบเต็มหน้าจอ


เมื่อต้องการทำให้แอปเต็มหน้าจอ ให้เลือกปุ่มลูกศรคู่ในแถบชื่อแอป

ปุ่มลูกศรคู่อยู่ในแถบเครื่องมือของแอป

เมื่อคุณใช้แอปแบบเต็มหน้าจอเสร็จสิ้นแล้ว ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอสัมผัสหรือปัดลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเลือก ออกจากขนาดเต็มหน้าจอ

ปุ่มออกจากขนาดเต็มหน้าจอ

การใช้แอปเคียงข้างกัน


แอปจะเปิดเคียงข้างกันโดยค่าเริ่มต้น เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ และทำงานบนหลายแอปพร้อมกันได้ เมื่อต้องการปรับขนาดแอปเมื่ออยู่เคียงข้างกัน ให้ลากแถบที่อยู่ระหว่างแอปเพื่อเปลี่ยนความกว้างของแอป

ปรับขนาดแอปที่อยู่เคียงข้างกัน