ความเป็นส่วนตัวของเซสชัน

แฟ้ม บันทึก ข้อมูลบัญชีของคุณ และข้อมูลเซสชันอื่นๆ จะถูกล้างเมื่อเลือก เสร็จสิ้น เราดำเนินการดังกล่าวเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ และปกป้องข้อมูลที่อาจเป็นความลับ

เป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณต้อง บันทึกอีเมลหรือแฟ้มที่ต้องการเก็บ ไว้ในตำแหน่งอื่น เช่น OneDrive ที่เก็บข้อมูลออนไลน์ หรือเก็บในไว้ในแท่งหน่วยความจำแบบ USB ก่อนสิ้นสุดเซสชันของคุณ หลังจาก Surface Hub ล้างระบบแล้วจะไม่มีวิธีกู้คืนแฟ้มได้ แม้แต่ฝ่ายสนับสนุนขององค์กรก็ไม่สามารถกู้คืนแฟ้มให้คุณได้

ตัวจับเวลาเสร็จสิ้น

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17337 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 15 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม