สร้างดิสก์ซ่อมแซมระบบ

นำไปใช้กับ: Windows 7

ตัวเลือกการกู้คืนระบบสามารถช่วยให้คุณซ่อมแซม Windows ได้หากมีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้น หากต้องการใช้ตัวเลือกการกู้คืนระบบ คุณจะต้องใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows หรือเข้าถึงตัวเลือกการกู้คืนที่ได้รับมาจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณไม่มีทั้งสองตัวเลือก คุณสามารถสร้างดิสก์การซ่อมแซมระบบเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการกู้คืนระบบได้


เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์จากดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์

หากต้องการ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดเครื่อง หรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์ ด้วยวิธีต่อไปนี้
  • ติดตั้ง Windows 7 หรือติดตั้งอีกครั้ง
  • กู้คืน Windows 7 จากข้อผิดพลาดร้ายแรง หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เริ่มระบบจาก Windows เลยแม้แต่น้อย คุณสามารถเข้าไปที่ Startup Repair และเครื่องมืออื่นๆ ในเมนูตัวเลือกการกู้คืนระบบจากแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 หรือ USB แฟลชไดรฟ์ได้ เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณทำให้ Windows 7 กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง