ข้อผิดพลาดของใบรับรอง: คำถามที่ถามบ่อย

นำไปใช้กับ: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1 เพิ่มเติม

ในบางครั้ง คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บอกคุณว่ามีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ ใบรับรองของไซต์จะช่วยให้ Internet Explorer สามารถสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับไซต์ได้ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรองจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองหรือการใช้ใบรับรองของเว็บเซิร์ฟเวอร์ Internet Explorer จะช่วยรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการเตือนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของใบรับรอง