การติดตั้ง Java ใน Internet Explorer

  1. เปิดไอคอน Internet Explorer และไปที่ Java.com
  2. คลิกปุ่มการดาวน์โหลด Java ฟรี แล้วเลือก ยอมรับและเริ่มดาวน์โหลดฟรี หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน
  3. ที่แถบแจ้งเตือน ให้เลือก เรียกใช้ หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน
  4. เลือก ติดตั้ง > ปิด
  5. หากคุณมีปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้ Java ให้ค้นหาคำตอบได้ในศูนย์วิธีใช้ Java

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17431 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม