การพิมพ์เว็บเพจโดยใช้ Internet Explorer

พิมพ์เพจต่างๆ โดยกด Crtl + P บนคีย์บอร์ด หรือเลือกปุ่มเครื่องมือ > พิมพ์ แล้วเลือก พิมพ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูลักษณะของเพจที่พิมพ์ออกมาได้ด้วยการเลือก ตัวอย่างก่อนพิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะรูปภาพจากเพจ (ไม่ใช่ทั้งเพจ) ให้คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วเลือกพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์ อีกครั้ง

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17432 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Internet Explorer

คำติชม