ตั้งค่า Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ

พีซีที่ใช้ Windows มาพร้อมกับ Internet Explorer ที่ติดตั้งไว้แล้ว หากคุณประสบปัญหาในการเปิด Internet Explorer ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าโปรแกรมเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นและปักหมุดโปรแกรมไว้ที่หน้าจอเริ่มและแถบงานของคุณ วิธีการตั้งค่าให้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ มีดังนี้

  1. เปิด Internet Explorer แล้วเลือกปุ่มเครื่องมือ จากนั้นเลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  2. เลือกแท็บโปรแกรม แล้วเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
  3. คลิก ตกลง แล้วปิด Internet Explorer
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17435 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม